Mina sidor

19 januari 2012
Med hjärta för Argentinas ursprungsfolk

Star of Hope ger barn en bra start i livet i bla Argentina

Star of Hopes samarbetspartner ”El Buen Pastor” firade i höstas 30 år som organisation i Argentina. Sedan starten 1981 har vi tillsammans gett bland annat skolgång, hälsovård, bostäder, rent vatten och stärkta rättigheter till landets ursprungsbefolkning, som länge levt som undanskymda, fattiga och rättslösa människor i sitt eget samhälle.

 

Tack vare våra insatser är det inte längre någon som ifrågasätter ifall barn från Qom ska gå i skola eller inte, det är självklart! Av de som får fadderstöd går de flesta färdigt grundskolan och fler och fler går vidare till gymnasium och högskola. Idag finns det människor från Qom på allt bättre positioner i samhället.

En av dem är Veronica Carmelo, 28, som haft fadderstöd sen hon var liten. Idag är hon nyutbildad tvåspråkig lärare. Det innebär att hon kan fungera både som lärare och som extra stöd till barn från Qom, eftersom hon talar barnens språk och förstår deras kultur. På så vis underlättar hon deras integrering in i det det Argentinska samhället.

Veronica är inte ensam, bland de unga vuxna som fått fadderstöd finns sjuksköterskor, lärare, arkitekter, poliser och under 2012 kommer Qoms första advokat att ta sin examen. 

Ge en gåva till vårt arbete

Ge barn en bra start i liv – Bli Barnfadder idag!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.