4 februari 2010
Matpaket på väg till Lettland

På lördag morgon går ytterligare en långtradare fylld med bland annat matpaket iväg till Lettland. Den djupa ekonomiska kris som landet befinner sig i gör att behoven i Lettland är fortsatt mycket stora. Speciellt utsatta är de som hade det svårt och levde på marginalen redan innan krisen, pensionärer, barnfamiljer och familjer med någon form av funktionshinder.

Läs en längre artikel om familjen Liasovska, en av den ekonomiska krisens stora förlorare