Mina sidor

25 juni 2009
MATBRIST på Haiti

ml8
Med ett stadigt tag om sina flickors händer beger sig mamma Roselen varje morgon till skolan i Paillant, Micheline i ena handen och lillasyster Rosalinda i den andra. Skolvägen är både backig och stenig men flickorna klagar inte, de tycker om skolan, för dem är skolan ett välbehövligt avbrott från en annars oerhört svår vardag. På skolan får de också dagens enda ordentliga mål mat.

Skollunchen hotad

Det senaste årets katastrofer har drabbat Haiti oerhört hårt. På Haiti har priserna, framförallt på mat, stigit närmast lavinartat och i kombination med en allt svagare krona räcker fadderpengarna inte till det mest basala, mat. På flera av våra skolor har man sett sig tvungen att dra ner på, och i vissa fall helt dra in, den viktiga skollunchen. Maten på skolan är för många av barnen dagens enda riktiga måltid. Utan skollunchen riskerar barnen att svälta.

SMS:a JA til 72930 och ge 30:-  till barnens skollunch

Bortlämnade barn
Mamma Roselen har idag ingen fast inkomst och de allt svårare familjeförhållandena har tvingat Rosalen till tunga beslut. Under de senaste åren har hon lämnat bort flera av sina åtta barn. Rosalen torkar en tår från kinden:
– Jag känner mig fruktansvärd, säger Roselen med gråten i halsen. Men vad ska jag göra? Jag har varken mat eller kläder till barnen.
Fenomenet med att lämna bort sina barn som hushållerskor är en gammal tradition som blivit allt vanligare. Man räknar med att det idag finns närmare 170 000 så kallade ”restavéks” på Haiti. Med löften om mat, kläder och skolgång hoppas barnens föräldrar att barnen ska få det bättre. Tyvärr stämmer detta sällan med verkligheten. Barnen nekas utbildning, de får jobba mer än vad som sagts och ofta blir de både misshandlade och sexuellt utnyttjade.

Varje dag är en kamp
Ingen förälder vill se sina barn svälta. Utan hjälp utifrån, varken från grannar eller myndigheter, tvingas Roselen allt oftare att ge sina barn lerkakor för att dämpa den värsta hungern. Hon vet att kakorna som består av jord, salt och olja inte är nyttiga men hon har inget annat val. Roselen skäms över sin situation, hur ser framtiden ut? Vad ska Roselen och hennes kvarvarande barn ta sig till? Roselen har ingen inkomst, inga grödor och ingen som kan hjälpa henne.

Hjälp oss rädda liv!

6 kronor = 1 skollunch
6 000 barn på våra 11 skolor runt om på Haiti hotas av svält. För 30 kronor, mindre än vad en veckotidning kostar, kan du ge 1 barn mat i en vecka.

SMS:a JA til 72930 och ge 30:- 
Ge en större gåva här

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.