Mina sidor

6 mars 2012
Marys andra chans till en bra start i livet

På Hoppets Stjärnas center i Iasi, Rumänien, fick Mary en ny chans till en bra start i livet

När det stod klart att lilla Mary hade en funktionsnedsättning övergavs hon först av sin mamma, och lite senare även av sin pappa. Mary hamnade hos sin farmor, en gammal kvinna som levde på en minimal pension. Knappt två år gammal hade Mary lämnats av båda sina föräldrar och gick en väldigt osäker framtid till mötes. 

Tyvärr är Marys situation inte ovanlig i ett land som Rumänien, där man länge sett på barn med funktionsnedsättning som mindervärdiga. Tusentals barn har övergivits, satts på institution eller tvingats spendera sina liv undangömda hemma hos sina föräldrar, utan möjligheten att gå i skolan eller träffa andra människor. 

På Star of Hopes resurscenter i Iasi fick Mary en ny chans till en bra start i livet. Hon fick uppleva kärlek och respekt från människor som förstår hennes behov och som brinner för att hjälpa Mary och andra barn i liknande situationer. Hon fick äntligen leka, skratta, fantisera och kalla någon för sin vän. 

Världen är full av barn som Mary, som av olika orsaker riskerar att växa upp utan den omsorg de har rätt till. Som fadder är du med och ändrar på detta.  

Ge barn som Mary en bra start I livet – Bli Landsfadder!

Star of Hope i Rumänien

I Rumänien arbetar Star of Hope främst med att förbättra levnadsvillkoren för barn med funktionsnedsättning. Detta gör vi genom att ge dem en plats där de bemöts med kärlek, kunskap och respekt. VI arbetar också med att stärka barnens föräldrar genom att lära dem vilka rättigheter barnen faktiskt har, samt stötta dem i kampen för att förverkliga dem.

Star of Hope arbetar även aktivt med att förändra attityder hos vårdpersonal, politiker och samhället i stort. Inställningen har länge varit att människor med funktionshinder inte kan bidra till samhället och därför är mindervärdiga. I stället har de placerats på institutioner, där de fått utstå både fysisk och psykisk misshandel. De fick aldrig komma upp ur sängarna, inte lära sig att gå, tala, äta själva, klä sig eller klara sig utan blöja. Det fanns helt enkelt inte tid att ge alla barn tillräcklig omvårdnad. Barnen blev understimulerade och tvingades till ett liv utan möjlighet att utvecklas och leva fullvärdiga liv.

Idag, 20 år efter att vi började vårt arbete i Rumänien så kan vi se att en medveten satsning på barnens rättigheter har gett resultat, exempelvis får många barn med funktionshinder nu gå på vanlig rumänsk förskola och grundskola. 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.