Mina sidor

9 juni 2022
Månadsgivare
Som månadsgivare stödjer du Hoppets Stjärnas arbete runt om i världen, och låter Hoppets Stjärna rikta pengar och resurser dit behovet är som störst för stunden.

Våra verksamheter är sårbara för naturkatastrofer och andra händelser som på kort tid kraftigt kan försämra barnens levnadsvillkor. Som månadsgivare vet du att dina gåvor ALLTID hamnar där behovet är som störst, oavsett var i världen händelser utspelar sig.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.