9 juni 2022
Månadsgivare
Som månadsgivare stödjer du Hoppets Stjärnas arbete runt om i världen, och låter Hoppets Stjärna rikta pengar och resurser dit behovet är som störst för stunden.

Våra verksamheter är sårbara för naturkatastrofer och andra händelser som på kort tid kraftigt kan försämra barnens levnadsvillkor. Som månadsgivare vet du att dina gåvor ALLTID hamnar där behovet är som störst, oavsett var i världen händelser utspelar sig.