10 april 2011
Lorena är nyutbildad lärare

Lorena Beatriz Gomez är en 22 årig tjej från Argentina. Hennes familj, som tillhör ursprungsbefolkningen tobaindianer, är väldigt fattiga.
Familjen på fyra bor i ett litet enkelt hus med två små sovrum och ett enkelt badrum. Lorena tog nyligen examenen som tvåspråkig lärare och hennes vidarutbildning har hon kunnat slutföra tackvare stöd från Hoppet Stjärna.
Hoppets Stjärna ger barnen i Argentina skolgång, mat, kläder, skolmaterial och grundläggande hälsovård. Genom vår verksamhet vill vi ge barnen och deras föräldrar ett hopp om att det går att ändra till synes hopplösa situationer. Förutom hjälp med skolgång betyder det också oerhört mycket att någon utifrån tror på dem och visar att de har samma värde och rättigheter som de mer priviligerade grupperna i samhället. Allt fler barn som tillhör ursprungsbefolkningen avslutar nu den obligatoriska skolan och går vidare till högre studier.
Du kan ge barn som Lorena chansen att förverkliga drömmar, bli fadder!