Mina sidor

10 april 2011
Lorena är nyutbildad lärare

Lorena Beatriz Gomez är en 22 årig tjej från Argentina. Hennes familj, som tillhör ursprungsbefolkningen tobaindianer, är väldigt fattiga.
Familjen på fyra bor i ett litet enkelt hus med två små sovrum och ett enkelt badrum. Lorena tog nyligen examenen som tvåspråkig lärare och hennes vidarutbildning har hon kunnat slutföra tackvare stöd från Hoppet Stjärna.
Hoppets Stjärna ger barnen i Argentina skolgång, mat, kläder, skolmaterial och grundläggande hälsovård. Genom vår verksamhet vill vi ge barnen och deras föräldrar ett hopp om att det går att ändra till synes hopplösa situationer. Förutom hjälp med skolgång betyder det också oerhört mycket att någon utifrån tror på dem och visar att de har samma värde och rättigheter som de mer priviligerade grupperna i samhället. Allt fler barn som tillhör ursprungsbefolkningen avslutar nu den obligatoriska skolan och går vidare till högre studier.
Du kan ge barn som Lorena chansen att förverkliga drömmar, bli fadder!
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.