12 oktober 2011
Ledarna för Star of Hopes skolprojekt i Haiti gick på kurs

Haiti_kurs_Tony

Under den senaste veckan har våra skolprojektsledare i Haiti gått en kurs i administration och management. Utbildningen innehöll workshops, dagliga debatter och presentationer där man beskrev situationen på det egna projektet och kom med förslag på vad som kunde förbättras.

Kursen gav också Star of Hopes medarbetare, som alla bor och arbetar på avlägsna, svårtillgängliga platser på Haitis landsbygd, en möjlighet att träffas och diskutera ihop sig runt frågor som rör barnens utbildning, projektens och byarnas utveckling med mera.

De tolv projektledarna hälsar och tackar alla ni som stöttar Star of Hopes skolor på Haitis landsbygd, som ger utbildning hopp och framtidstro där det behövs som mest!

STÖD VÅRT VIKTIGA ARBETE I HAITI

Dina pengar används till att ge barn en bra start i livet