Mina sidor

21 maj 2017
Låt dina gamla pengar göra nytta!

Nu kan du göra något bra av dina sedlar och mynt som blir ogiltiga efter 30 juni 2017. Ge bort dem och låt utsatta människor i fattiga länder få glädje av dem!
Hoppets Stjärna tillsammans med flera ICA-butiker i Sverige har startat en riksomfattande sedel- och myntinsamling, ”Andra Chansen”. Pengarna växlas in bland annat hos Riksbanken och skickas sedan vidare till olika insatser runt om i världen. Närmaste halvåret satsar vi extra på att stärka fattiga romers situation i hemlandet Rumänien och återuppbyggnaden av byar i det katastrofdrabbade Haiti.
Ni som har gamla sedlar och mynt ni vill lämna in eller du som är handlare och vill göra en insats och ge hopp till romer i Rumänien eller återuppbyggnaden på Haiti, gå till Andra chansen
Där finns mer information om kampanjen, aktuell lista på vilka butiker som tar emot sedlar och mynt samt att du som handlare kan anmäla dig till kampanjen.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.