21 maj 2017
Låt dina gamla pengar göra nytta!

Nu kan du göra något bra av dina sedlar och mynt som blir ogiltiga efter 30 juni 2017. Ge bort dem och låt utsatta människor i fattiga länder få glädje av dem!
Hoppets Stjärna tillsammans med flera ICA-butiker i Sverige har startat en riksomfattande sedel- och myntinsamling, ”Andra Chansen”. Pengarna växlas in bland annat hos Riksbanken och skickas sedan vidare till olika insatser runt om i världen. Närmaste halvåret satsar vi extra på att stärka fattiga romers situation i hemlandet Rumänien och återuppbyggnaden av byar i det katastrofdrabbade Haiti.
Ni som har gamla sedlar och mynt ni vill lämna in eller du som är handlare och vill göra en insats och ge hopp till romer i Rumänien eller återuppbyggnaden på Haiti, gå till Andra chansen
Där finns mer information om kampanjen, aktuell lista på vilka butiker som tar emot sedlar och mynt samt att du som handlare kan anmäla dig till kampanjen.