5 oktober 2020
Läsåret i Haiti över

Det besvärliga och kraftigt försenade läsåret 2019-20 i Haiti är över. Under höstterminen förstördes mycket av skolgången på grund av landsomfattande demonstrationer och våldsamma protester.
När vårterminen väl startade så var det med sexdagars skolvecka för att barnen skulle ta igen förlorad skolgång. Allt gick bra till en början, men sen började Covid-19-pandemin härja. Skolorna stängde ner och i augusti påbörjades det försenade läsåret och det avslutades i veckan som gick.
Nu är våra 3 500 fadderbarn i våra sju projektbyar på ett kortare lov och nästa läsår börjar i mitten av november. Förhoppningsvis kan vi då genomföra undervisningen på ett mer normalt sätt. Barnen i Haiti behöver all skolgång de kan få. Dessutom får de lunch varje skoldag plus att de har tillgång till dricksvatten och toaletter.
Tack till alla faddrar och givare som gör arbetet möjligt i Haiti!
Star of hope Läsåret i Haiti över haiti 2Star of hope Läsåret i Haiti över haiti 3Star of hope Läsåret i Haiti över haiti 4Star of hope Läsåret i Haiti över haiti 5Star of hope Läsåret i Haiti över haiti 6Star of hope Läsåret i Haiti över haiti 7Star of hope Läsåret i Haiti över haiti 8Star of hope Läsåret i Haiti över haiti 9