20 oktober 2019
Läromedel utdelat

Tack till alla som skänkte en gåva till skolmaterial vid sensommarens kampanj. Tack vare generösa gåvor från godhjärtade människor runt om i Sverige har vi haft möjligheten att dela ut läromedel, ryggsäckar, och skor till tusentals barn i våra projekt och undervisningshjälpmedel till lärarna.
Skolstarten är alltid en utmaning för fattiga familjer i våra projekt. Föräldrarna känner oro för sin barn. Har de penna och papper så de kan hänga med i undervisningen och anteckna vad lärarna lär ut? Har de en skolväska till böckerna? Skor på fötterna?
Utdelning har skett bland annat i Filippinerna, Ghana och Rumänien.
Stort hjärtligt tack till alla som varit med och givit barnen bättre förutsättningar till en bra start i livet. Tillsammans gör vi skillnad!
Star of hope Läromedel utdelat Taytay 4
Star of hope Läromedel utdelat roma 1 1
Star of hope Läromedel utdelat pechi 1
Star of hope Läromedel utdelat Moree 2
Star of hope Läromedel utdelat domi 1
Star of hope Läromedel utdelat roma 2 1
Star of hope Läromedel utdelat Taytay 3
Star of hope Läromedel utdelat osae 2