Mina sidor

11 september 2012
Lärarutbildning hölls i Haiti

Sammanlagt 30 förskolelärare har under de senaste tre veckorna vidareutbildats i Haitis huvudstad Port au Prince. Lärarna arbetar på sju olika Star of Hope-stödda förskolor som alla ligger på den fattiga landsbygden.

Utbildningen är mycket välkommen och uppskattad hos våra lärare, som sällan har tid eller möjlighet att besöka huvudstaden och ta del av den senaste kunskapen rörande barns utveckling och inlärning. 

På utbildningen har våra lärare fått lektioner i pedagogik, olika inlärningsmetoder, demokrati, deltagande och samarbete. Under hösten kommer personen som höll i utbildningen även att besöka de olika förskolorna för att hjälpa och instruera lärarna på plats. 

Lärarutbildningen är en viktig del av Star of Hopes arbete i Haiti, där vi vill försäkra att barn som bor på den fattiga landsbyden ska få en lika bra utbildning, och därmed lika bra förutsättningar, som barnen på skolorna i huvudstaden.

Tack alla ni som gör det möjligt!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.