11 september 2012
Lärarutbildning hölls i Haiti

Sammanlagt 30 förskolelärare har under de senaste tre veckorna vidareutbildats i Haitis huvudstad Port au Prince. Lärarna arbetar på sju olika Star of Hope-stödda förskolor som alla ligger på den fattiga landsbygden.

Utbildningen är mycket välkommen och uppskattad hos våra lärare, som sällan har tid eller möjlighet att besöka huvudstaden och ta del av den senaste kunskapen rörande barns utveckling och inlärning. 

På utbildningen har våra lärare fått lektioner i pedagogik, olika inlärningsmetoder, demokrati, deltagande och samarbete. Under hösten kommer personen som höll i utbildningen även att besöka de olika förskolorna för att hjälpa och instruera lärarna på plats. 

Lärarutbildningen är en viktig del av Star of Hopes arbete i Haiti, där vi vill försäkra att barn som bor på den fattiga landsbyden ska få en lika bra utbildning, och därmed lika bra förutsättningar, som barnen på skolorna i huvudstaden.

Tack alla ni som gör det möjligt!