Mina sidor

14 januari 2013
Lärarutbildning hölls i Haiti

Under de senaste veckorna har 84 lärare från våra sju skolprojekt fått delta i en lärarutbildning. Denna har bland annat gett konkret, pedagogisk kunskap om hur man får undervisningen att genomsyras av demokratiska värderingar samt tips på hur man kan förbereda en lektion.

Myrtha D’or, verksamhetsledare för Star of Hopes arbete i Haiti, berättar:

”Lärartbildningen hölls i Haitis huvudstad Port Au Prince, och arrangerades av Star of Hope tillsammans med utbildningsgruppen ”Step by Step”.

Utbildningen har gett våra lärare kunskap och verktyg som kommer göra dem till ännu bättre pedagoger och leda till bättre studieresultat hos barnen som finns på Star of Hopes skolor i Haiti.

Nu återstår det för lärarna att använda sina nya kunskaper i klassrummen, något ”Step by Step” kommer hjälpa dem med på plats.

Utbildningen kunde genomföras tack vare stöd från Radiohjälpen och en slutlig utvärdering kommer göras i mars.”

/Myrtha D’or, verksamhetsledare för Star of Hope Haiti

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.