14 januari 2013
Lärarutbildning hölls i Haiti

Under de senaste veckorna har 84 lärare från våra sju skolprojekt fått delta i en lärarutbildning. Denna har bland annat gett konkret, pedagogisk kunskap om hur man får undervisningen att genomsyras av demokratiska värderingar samt tips på hur man kan förbereda en lektion.

Myrtha D’or, verksamhetsledare för Star of Hopes arbete i Haiti, berättar:

”Lärartbildningen hölls i Haitis huvudstad Port Au Prince, och arrangerades av Star of Hope tillsammans med utbildningsgruppen ”Step by Step”.

Utbildningen har gett våra lärare kunskap och verktyg som kommer göra dem till ännu bättre pedagoger och leda till bättre studieresultat hos barnen som finns på Star of Hopes skolor i Haiti.

Nu återstår det för lärarna att använda sina nya kunskaper i klassrummen, något ”Step by Step” kommer hjälpa dem med på plats.

Utbildningen kunde genomföras tack vare stöd från Radiohjälpen och en slutlig utvärdering kommer göras i mars.”

/Myrtha D’or, verksamhetsledare för Star of Hope Haiti