Mina sidor

30 januari 2012
Läkarna sa att Julia var framtidslös. Idag går hon på förskolan.

Star of Hope Rumänien:

Läkarna sa att Julia, två år, inte hade någon framtid eftersom hon inte kunde tala. Idag går hon i förskolan, sjunger och reciterar mammas favorit dikter.

rumanien_A_story_of_success

Våra medarbetare berättar:

Barn är oftast det allra värdefullaste en förälder har. Få mammor eller pappor vill något annat än att deras barn ska få en bra start I livet, och de flesta är redo att kämpa hårt för att det ska bli så.

Under hösten har vi kunnat hjälpa ett ungt föräldrapar som kämpar för att deras tvååriga dotter Julia ska få en bra start i livet. Föräldrarna och Julia kom till vårt center för en utvärdering. Det vi fann var att Julia hade problem med bland annat inlärning och kommunikation – hon kunde nästan inga ord. Föräldrarna hade redan besökt läkaren i deras lilla hemstad, som rått dem att sluta kämpa eftersom Julia aldrig skulle kunna bli ”som alla andra”. Han menade att hon därför inte hade någon framtid.  

Men Julias föräldrar gav inte upp. Efter att vi hjälpt dem med terapiplan, stöd och uppmuntran började de ett hängivet arbete med sin lilla flicka, både i hemmet och på vårt resurscenter.

Efter ett tag kunde vi se resultatet av allt hårt arbete; Julia började nämligen prata. Efter ett tag kunde hon recitera dikter och sånger som hennes mamma lärde henne. Hon blev även bättre på problemlösning och hennes minne förbättrades.

Idag kan Julia gå på den förskola som finns i hennes samhälle. Detta tack vare stödet hon får på Star of Hopes center och föräldrarnas hängivna arbete. Vi som arbetar för Star of Hope i Rumänien vill här gratulera Julias föräldrar för att de aldrig gav upp kampen för deras lilla flicka, en kamp vi nu kan se resultatet av.

/ Star of Hope Rumänien

GE BARN EN BRA START I LIVET – BLI BARNFADDER eller GE EN GÅVA! 

 Star of Hope i Rumänien

Målet med Star of Hopes arbete i Rumänien är att förbättra levnadsvillkoren för barn med funktionsnedsättning genom att ge dem en plats där de bemöts med kärlek, kunskap och respekt. Vi arbetar också med att stärka barnens föräldrar och lära dem vilka rättigheter barnen faktiskt har.

Star of Hope arbetar även med att förändra attityder hos vårdpersonal, politiker och samhället i stort. Synen på dessa barn har länge präglats av föreställningen att människor med funktionshinder inte kan bidra till samhället och att de därför är mindervärdiga.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.