9 juni 2022
Kvalitetssäkrade insatser
Vår verksamhet låter sig årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll, som har höga krav för att bevilja 90-konto till bistånds- och utvecklingsorganisationer. Vårt 90-konto utgör en garanti för att insamlade medel når dit de ska och används på rätt sätt.

Vårt fokus ligger på utbildning och utbildningsstöd, matservering och matutdelning, hälsofrämjande insatser, byutveckling genom bland annat brunnsborrning och boskapsutdelning samt nödinsatser i katastrofsituationer. I Östeuropa ger vi stöd och rehabilitering till barn med funktionsnedsättning och bedriver attitydförändringsarbete på nationell nivå.