Mina sidor

9 juni 2022
Kvalitetssäkrade insatser
Vår verksamhet låter sig årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll, som har höga krav för att bevilja 90-konto till bistånds- och utvecklingsorganisationer. Vårt 90-konto utgör en garanti för att insamlade medel når dit de ska och används på rätt sätt.

Vårt fokus ligger på utbildning och utbildningsstöd, matservering och matutdelning, hälsofrämjande insatser, byutveckling genom bland annat brunnsborrning och boskapsutdelning samt nödinsatser i katastrofsituationer. I Östeuropa ger vi stöd och rehabilitering till barn med funktionsnedsättning och bedriver attitydförändringsarbete på nationell nivå.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.