2 mars 2019
Konferens i Lettland

Star of hope Konferens i Lettland conference Small 2
Den årliga familjekonferensen i Lettland för familjer vars barn har funktionsnedsättningar avslutades nyligen. Normalt genomförs denna i december, men då Lettland firade 100 år som nation vid samma tidpunkt så beslutades det att den populära och välbesökta konferensen skulle skjutas upp till februari.
Ett av målen för varje konferens är att erbjuda nya och intressanta talare. Detta år lyckades man locka till sig Liria Ortiz. Hon är en välkänd svensk-uruguayansk författare, psykolog, psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi och specialist på motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi. Mycket populärt val bland besökarna. Alla uppskattade hennes närvaro och intressanta tal.
Star of hope Konferens i Lettland small 12
Hoppets Stjärna har arbetat med Velki Association i Lettland i snart 30 år. En viktig gemensam partner under alla år har varit Utbildningsministeriets avdelning för barn med olika funktionsvariationer, så även denna gång. Hoppets Stjärna har bland annat under många år skickat specialister till Lettland vilket är uppskattat på alla nivåer.
En annan viktig partner för årets konferens var lettiska nationalbiblioteket som lät Velki låna konferenslokalen helt gratis.
Även svenska ambassaden i Lettland var partner för konferensen och Sveriges ambassadör i Riga Annika Jagander öppnade konferensen. Andra viktiga partners inkluderade SAS och Nordic Council of Ministers’ Office in Latvia. Den välbesökta konferensen var mycket uppskattad och många visade sin tacksamhet till Velki och Hoppets Stjärna i Sverige och dess sponsorer och faddrar.
Star of hope Konferens i Lettland small 10
Star of hope Konferens i Lettland small 13
Star of hope Konferens i Lettland conference Small 5
Star of hope Konferens i Lettland conference Small 4Star of hope Konferens i Lettland conference Small 1
Star of hope Konferens i Lettland conference Small 6