Mina sidor

25 maj 2022
Katastrof och humanitär hjälp
Varje år drabbas världen av katastrofer. Vi kan inte förhindra att de inträffar, men vi kan bistå dem som drabbats. Rätt hjälp i rätt tid kan rädda otaliga människoliv. Genom åren har vi hjälpt nödställda vid krig, hungersnöd, orkaner, tyfoner, jordskred, översvämningar, jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott.

Vi prioriterar våra projektländer, där våra lokala eldsjälar ansvarar för genomförandet av våra katastrofinsatser. När insatser genomförs på andra håll i världen sker de i nära samarbete med lokala ideella organisationer.
Alla som drabbats har rätt till vår katastrofhjälp, oavsett aspekter som religion eller etnicitet. Hjälpbehovet styr, vilket gör det naturligt för oss att prioritera de mest utsatta. Därför står barnen i centrum för katastrofarbetet.
Våra krisinsatser i kännetecknas också av långsiktigt ansvarstagande. I de länder där vi är aktiva idag har utvecklingsarbetet pågått kontinuerligt i decennier, och vår närvaro startade i flera fall med en katastrofinsats.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.