25 maj 2022
Katastrof och humanitär hjälp
Varje år drabbas världen av katastrofer. Vi kan inte förhindra att de inträffar, men vi kan bistå dem som drabbats. Rätt hjälp i rätt tid kan rädda otaliga människoliv. Genom åren har vi hjälpt nödställda vid krig, hungersnöd, orkaner, tyfoner, jordskred, översvämningar, jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott.

Vi prioriterar våra projektländer, där våra lokala eldsjälar ansvarar för genomförandet av våra katastrofinsatser. När insatser genomförs på andra håll i världen sker de i nära samarbete med lokala ideella organisationer.
Alla som drabbats har rätt till vår katastrofhjälp, oavsett aspekter som religion eller etnicitet. Hjälpbehovet styr, vilket gör det naturligt för oss att prioritera de mest utsatta. Därför står barnen i centrum för katastrofarbetet.
Våra krisinsatser i kännetecknas också av långsiktigt ansvarstagande. I de länder där vi är aktiva idag har utvecklingsarbetet pågått kontinuerligt i decennier, och vår närvaro startade i flera fall med en katastrofinsats.