17 februari 2012
Karneval på våra skolprojekt i Haiti!

Just nu pågår den årliga karnevalen i Haiti, där människor dansar och sjunger tillsammans under tre glädjefyllda dagar. Även barnen på våra projekt får vara med, uppklädda i dräkter som sytts av eleverna på våra syskolor.

Vår medarbetare Myrtha Dor berättar:

– Årets karneval har fört med sig glädje och skratt in i våra barns hjärtan. De verkar aldrig tröttna på att dansa inför föräldrar och lärare!

Eleverna på syskolan är glada över att ha lyckats med uppgiften – att sy över 100 dräkter till de yngre barnen innan karnevalen startade. De har visat att de är mycket professionella och kan arbeta mot en deadline.

karneval på våra skolprojekt i Haiti!

Tack till alla våra faddrar och givare, som gjort detta möjligt!

/Myrtha Dor, Star of Hope Haiti

GE BARN I HAITI EN BRA START I LIVET – BLI BARNFADDER!