Mina sidor

3 januari 2013
Jordbävningen i Haiti, tre år senare – del 1

Jordbävningen i Haiti – tre år senare. Vart tog pengarna vägen?

Text och foto: Dennis Thern

Världssamfundet lovade 9,5 miljarder dollar i katastrofhjälp och återuppbyggnad av Haiti fram till 2012. Cirka 5,9 miljarder dollar hade betalats ut vid slutet av september, men utbetalda betyder inte alltid spenderats. Siffrorna inkluderar inte pengar – åtminstone 1,5 miljarder dollar – som spenderas av privata grupper, däribland Star of Hope.

2,2 miljarder dollar har använts för humanitärt bistånd och 1,4 miljarder på transport, hälsa, utbildning, vatten och sanitet. Ambitiösa projekt har fastnat på ritbordet eller har hållits upp av markdispyter och ideologiska konflikter, logistiksvårigheter och problem vid upphandlandet, brist personal och även vädret. 350 000 människor lever fortfarande i tält och bara en bråkdel av de pengar som öronmärkts för permanenta bostäder har använts. Allt bråte har äntligen rensats, men att bygga permanenta bostäder har hamnat i kölvattnet av andra frågor.
foto: Dennis Thern

Och tyvärr så har globala givare inte uppfyllt sina löften om att leverera pengar och stöd. Det är ett stort misslyckande i sig. Den koleraepidemi som startade tio månader efter jordbävningen hjälpte inte heller. En nyligen tillkännagiven 10-årsplan med en budget på 2,2 miljarder dollar ska försöka utrota koleran i Haiti och Dominikanska Republiken genom att förbättra tillgången till säkert vatten och även höja standarden inom sanitetsfrågor vilket kommer att kräva nära samordning mellan Haitis regering, FN, USA och andra partners.

De människor som arbetar med återuppbyggnaden av landet ber om tålamod. Saker tar tid i underutvecklade och fattiga länder som Haiti. Institutionerna var svaga eller obefintliga före skalvet, och nästan varje myndighetsbyggnad blev tillplattad av jordbävningen och dödade 20 procent av Haitis myndighetspersoner. Men skolan har byggts. Nya företag och fabriker har startats upp och arbetstillfällen har skapats. Mer är på gång.

foto: Dennis Thern

Jag har sett det mesta av det dåliga vid mina flertaliga besök efter skalvet; bråte, spillrorna, smärtan, lidandet, människor som dör i kolera, gatuslagsmål för överlevnad…och så mycket mer…
Men jag har också sett kämpaglöden att komma tillbaka igen. Jag har sett föräldrar gör sitt bästa för att sätta mat på bordet. Jag har sett gnistan i ögonen på barnen som försöker lära sig ABC och 123. Och jag har sett hopp om en bättre framtid.

foto: Dennis Thern

Text och foto: Dennis Thern

Bli Stjärnfadder du med eller ge en gåva som gör skillnad.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.