Mina sidor

Gåvokorg

25 oktober 2010
Jag ska bli doktor när jag blir stor

Mariyo. Foto: Dennis Thern

Mariyo är nio år gammal och hon har bott på Hoppets Stjärnas barnhem i Carrefour i två år.

Trots svårigheter och trots att de gång på gång drabbas av katastrofer fortsätter barnen på hemmet att drömma om en bättre framtid. För Mariyo handlar drömmen om att bli doktor, liksom många andra av barnen på hemmet, att bli doktor är en väg ut från fattigdom och misär. Barnen på barnhemmet i Carrefour håller drömmen vid liv genom att vara mycket flitiga i skolan.
– Mitt favoritämne i skolan är matte, men jag tycker att det är svårt med franskan, säger Mariyo med ett brett leende.

Bli fadder för ett barn som Mariyo

{psource}
[[object width=”505″ height=”300″]] [[param name=”flashvars” value=”offsite=true?=en-us&page_show_url=%2Fphotos%2F34155442%40N06%2Fsets%2F72157625104966385%2Fshow%2F&page_show_back_url=%2Fphotos%2F34155442%40N06%2Fsets%2F72157625104966385%2F&set_id=72157625104966385&jump_to=”]][[/param]] [[param name=”movie” value=”http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649″]][[/param]] [[param name=”allowFullScreen” value=”true”]][[/param]][[/object]]
{/psource}

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.