Mina sidor

30 augusti 2011
Insatsen på Afrikas Horn breddas

Kartan är framtagen av OCHA och visar torkans utbredning på Afrikas Horn

Vårt team, med Gilbert Ochieng i spetsen, är nu på väg till nordvästra Kenya, Luitani i området Turkana. Kontakt har tagits med bland annat myndigheterna i Turkana som har förberett inför deras ankomst och kommer att finnas med för att säkerställa att utdelning av mat går rätt till.  En hel del spannmål har kunnat köpas i en stad inte så långt från Turkana. Ris och matolja måste däremot transporteras från Mombasa, ett område som än så länge inte drabbats lika hårt av torkan.

Området bebos till stor del av nomadfolk vars enda inkomst är boskapsskötsel. Man är van att gå långt för att hitta bete till djuren, på grund av torkan finns inget bete kvar. Det här är ett område som i stort sett glömts bort i media och i princip har ingen hjälp nått området. Sedan början av augusti finns dock Röda Korset Kenya på plats. Enligt dem är siffrorna på antalet drabbade av torkan överväldigande och det finns behov av mer insatser. Även de som inte räknas till de allra mest utsatta är mycket sårbara.

Din gåva behövs för att rädda liv i Afrika

Läs gärna om insatsen i Somalia som görs i samarbete med IAS

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.