30 augusti 2011
Insatsen på Afrikas Horn breddas

Kartan är framtagen av OCHA och visar torkans utbredning på Afrikas Horn

Vårt team, med Gilbert Ochieng i spetsen, är nu på väg till nordvästra Kenya, Luitani i området Turkana. Kontakt har tagits med bland annat myndigheterna i Turkana som har förberett inför deras ankomst och kommer att finnas med för att säkerställa att utdelning av mat går rätt till.  En hel del spannmål har kunnat köpas i en stad inte så långt från Turkana. Ris och matolja måste däremot transporteras från Mombasa, ett område som än så länge inte drabbats lika hårt av torkan.

Området bebos till stor del av nomadfolk vars enda inkomst är boskapsskötsel. Man är van att gå långt för att hitta bete till djuren, på grund av torkan finns inget bete kvar. Det här är ett område som i stort sett glömts bort i media och i princip har ingen hjälp nått området. Sedan början av augusti finns dock Röda Korset Kenya på plats. Enligt dem är siffrorna på antalet drabbade av torkan överväldigande och det finns behov av mer insatser. Även de som inte räknas till de allra mest utsatta är mycket sårbara.

Din gåva behövs för att rädda liv i Afrika

Läs gärna om insatsen i Somalia som görs i samarbete med IAS