Insamling

En stor del av Hoppets Stjärnas verksamhet finansieras av insamlade medel. Syftet med dessa insamlingar är att nå vår vision och våra mål. Huvudsakligen sker insamlingen genom fadderverksamhet men även enskilda gåvor vid exempelvis kampanjer förekommer.

Du kan ladda ner vår policy som är till för att visa vilka riktlinjer, principer och regelverk Hoppets Stjärna följer när vi samlar in pengar i Sverige.

Bli fadder >>

Senaste nytt

Följ oss på Instagram

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org