Insamling

En stor del av Hoppets Stjärnas verksamhet finansieras av insamlade medel. Syftet med dessa insamlingar är att nå vår vision och våra mål. Huvudsakligen sker insamlingen genom fadderverksamhet men även enskilda gåvor vid exempelvis kampanjer förekommer.

Du kan ladda ner vår policy som är till för att visa vilka riktlinjer, principer och regelverk Hoppets Stjärna följer när vi samlar in pengar i Sverige.

Dokument

Gåvokorg

Bli fadder >>

Senaste nytt

Dennis blogg

Följ oss på Instagram

Följ oss på Twitter

Facebook          Instagram          twitter          Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Givarguiden

Facebook          Instagram          twitter          Star of Hope Play

90-konto

Givarguiden


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org