25 maj 2022
Insamling
En stor del av Hoppets Stjärnas verksamhet finansieras av insamlade medel. Syftet med dessa insamlingar är att nå vår vision och våra mål. Huvudsakligen sker insamlingen genom fadderverksamhet men även enskilda gåvor vid exempelvis kampanjer förekommer. Du kan ladda ner vår policy som är till för att visa vilka riktlinjer, principer och regelverk Hoppets Stjärna följer när vi samlar in pengar i Sverige.