24 februari 2011
Individuell träning på centret i Iasi, Rumänien

Hjälp till individuell träning på centret i IASI, Rumänien. Foto: Hoppets Stjärna Rumänien

På det nya centret i Rumänien, Blinka lilla Stjärna, får barn med olika typer av funktionsnedsättningar möjlighet till individuell träning tillsammans med sina föräldrar.
Med hjälp av specialister får föräldrarna möjlighet att tillsammans träna barnet för att kunna integreras i den vanliga förskolan.

Vill du vara med och stödja vårt arbete i Rumäninen?
Bli fadder!