Mina sidor

1 december 2011
Idag är världsaidsdagen

Idag uppmärksammas aids och hiv av FN. Hoppets Stjärna stöder projekt som arbetar för ökad kunskap om hiv och aids i länderna Uganda Kamerun och Togo. Projekten arbetar också med att hjälpa smittade människor tillbaka till en normal vardag igen.

GE EN GÅVA TILL VÅRT ARBETE HÄR

Fakta om hiv/aids:

Idag lever cirka 33 miljoner människor med hiv i världen. Varje år dör 2 miljoner i aids och ytterligare 2,7 miljoner smittas. 

Afrika söder om Sahara har länge varit svårast drabbat och aids utgör den främsta dödsorsaken i regionen. Idag kan man glädjande nog se att epidemin i många afrikanska länder har stabiliserats, och i vissa fall också minskar något. Detta tack vare kampanjer som lett fram till ökad användning av kondomer och att unga väntar längre med sin sexdebut. Men Afrika söder om Sahara står fortfarande för huvuddelen av antalet människor som lever med hiv, 67 procent, samt för dödsfallen av aids, 72 procent.

Från att tidigare främst ha drabbat män som har sex med män, svarar idag kvinnor för hälften av alla hiv-infektioner globalt sett. I Afrika söder om Sahara är drygt 60 procent av de som lever med hiv kvinnor. Bland unga människor i regionen drabbas flickor ännu hårdare än pojkar där tre av fyra unga hiv-smittade är unga kvinnor eller flickor.

Barn utgör en hårt utsatt grupp. Under 2007 smittades 370 000 barn under 15 år med hiv och idag beräknas att cirka 2 miljoner barn lever med sjukdomen globalt. Framsteg har dock gjorts vad gäller mor- till barn-smitta och andelen blivande mödrar som nås med medicin har ökat från 9 procent 2004 till 33 procent 2007.

 

Källa: regeringen.se

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.