1 december 2011
Idag är världsaidsdagen

Idag uppmärksammas aids och hiv av FN. Hoppets Stjärna stöder projekt som arbetar för ökad kunskap om hiv och aids i länderna Uganda Kamerun och Togo. Projekten arbetar också med att hjälpa smittade människor tillbaka till en normal vardag igen.

GE EN GÅVA TILL VÅRT ARBETE HÄR

Fakta om hiv/aids:

Idag lever cirka 33 miljoner människor med hiv i världen. Varje år dör 2 miljoner i aids och ytterligare 2,7 miljoner smittas. 

Afrika söder om Sahara har länge varit svårast drabbat och aids utgör den främsta dödsorsaken i regionen. Idag kan man glädjande nog se att epidemin i många afrikanska länder har stabiliserats, och i vissa fall också minskar något. Detta tack vare kampanjer som lett fram till ökad användning av kondomer och att unga väntar längre med sin sexdebut. Men Afrika söder om Sahara står fortfarande för huvuddelen av antalet människor som lever med hiv, 67 procent, samt för dödsfallen av aids, 72 procent.

Från att tidigare främst ha drabbat män som har sex med män, svarar idag kvinnor för hälften av alla hiv-infektioner globalt sett. I Afrika söder om Sahara är drygt 60 procent av de som lever med hiv kvinnor. Bland unga människor i regionen drabbas flickor ännu hårdare än pojkar där tre av fyra unga hiv-smittade är unga kvinnor eller flickor.

Barn utgör en hårt utsatt grupp. Under 2007 smittades 370 000 barn under 15 år med hiv och idag beräknas att cirka 2 miljoner barn lever med sjukdomen globalt. Framsteg har dock gjorts vad gäller mor- till barn-smitta och andelen blivande mödrar som nås med medicin har ökat från 9 procent 2004 till 33 procent 2007.

 

Källa: regeringen.se