Mina sidor

21 mars 2012
Hur vi räddade en skola

I Filippinerna arbetar Star of Hope främst med att driva skolor för barn som kommer från fattiga förhållanden. En av dessa skolor ligger i Taytay, en fattig förort till huvudstaden Manila.

Skolan grundades 1987, efter att Star of Hope ombetts av lokala politiker att starta en skola i ett av Filippinernas fattigaste och mest marginaliserade områden. Av staten fick vi låna en bit land att bygga och ett löfte om att vi skulle få använda marken gratis i 25 år.

Dessa 25 år har nu gått. Inför att kontraktet skulle upphöra tog vi kontakt med nuvarande politiker i hopp om förlängning. Svaret blev nej. Marken och skolan skulle tas ifrån Star of Hope.

Våra medarbetare i FIlippinerna satte genast igång med att komma på en lösning. Tillslut föreslog de ett landbyte – Star of Hope skulle få behålla marken och staten skulle få en annan bit land. På så vis skulle vi kunna fortsätta utbilda barn i Taytay och på så bryta fattigdomsspiralen för ytterligare tusentals människor.

Förslaget godtogs, om vi även betalade 150 000 dollar. Detta behov möttes av en företagsgivare med långvarigt engagemang för Star of Hopes arbete. Vilken lättnad, vilket fantastiskt engagemang!

I måndags hölls en ceremoni på skolan, där barnen och våra medarbetare tillsammans firade att skolan kommer stå kvar i Taytay och fortsätta ge hopp och nya framtidsmöjligheter där det behövs som mest.

ati-atihan_dance_small

rice_planting_dance_small

sarungbanggi dans

folk_dance_medley_small

pearly_shell_dance_small

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.