Mina sidor

9 juni 2022
Ett samarbete med många vinnare
Hoppets Stjärna har kämpat för barn i utsatthet sedan 1970 och samarbetat med engagerade entreprenörer lika länge. Över 50 års erfarenhet visar entydigt på samma sak: Att göra positivt avtryck i världen ger positiv uppmärksamhet för din verksamhet.

Genomtänkta CSR-satsningar stärker relationen till kunder, leverantörer och samarbetspartners. Samtidigt ger de företagets anställda något att samlas kring och känna stolthet över. Dessutom kan en enda redaktionell text om ditt CSR-arbete få långt större genomslag än den annonsering många företag betalar dyrt för.  Men det går inte att komma ifrån:
De allra största vinnarna är barnen.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.