HOPPETS STJÄRNA OCH FÖRETAG

För dig som är företagare finns det goda skäl att välja Hoppets Stjärna som samarbetspartner för ditt CSR-arbete. Med 90 kontinuerligt stödda projekt på fem kontinenter kan vi föreslå lämpliga projekt som passar just ditt företags verksamhet och profil.

Hoppets Stjärna har verkat sedan 1970 och har därmed nästan 50 års erfarenhet inom bistånds- och utvecklingsarbete. Våra insatser är alltid långsiktiga och anpassade för behoven på varje ort. Vårt fokus ligger på utbildning och utbildningsstöd, matservering och matutdelning, hälsofrämjande insatser, byutveckling genom bland annat brunnsborrning och boskapsutdelning samt nödinsatser i samband med katastrofsituationer. I Östeuropa ger vi stöd och rehabilitering för barn med funktionsnedsättning och bedriver attitydförändringsarbete på nationell nivå.

Vi kan erbjuda dig:

Kvalitetssäkrade insatser
Vår verksamhet granskas årligen av såväl Givarguiden som Svensk Insamlingskontroll, och vårt 90-konto gör att ni kan känna er trygga i att medlen når fram dit de ska och används på rätt sätt.

Närhet till de ansvariga
I varje projektland finns visioner som bara väntar på att förverkligas, och för oss är det en styrka att inte ingå i någon global koncern där beslutsfattandet sker på huvudkontor i Bryssel eller New York. Vi står på egna ben, med huvudkontoret på svensk mark och en relativt liten administrativ organisation där ni lätt kan få direktkontakt med de högst ansvariga. Det ger möjlighet till ett nära samarbete med personliga möten.

Närhet till projekten
Eftersom vi driver våra egna projekt i varje land är det alltid nära från ord till handling. Ingen verksamhet är mer än ett telefonsamtal bort, och de ekonomiska medlen skickas direkt från Sverige till projektlandet, där vi håller tät kontakt med de ansvariga på plats.

Transparens och återkoppling
Vi är flexibla när det gäller vilken återkoppling som efterfrågas. Det kan handa om alltifrån mejl med uppdateringar till får en egen hemsida där ni kan följa ert projekt, eller att ni själva får besöka projektet på plats. Vid större, långsiktiga åtaganden erbjuder vi er direktkontakt med de ansvariga för projektet i det berörda landet. Vi vill självklart att ni ska känna er trygga med oss som samarbetspartner och tryggt förvissade om att ert stöd används rätt.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss!
Du kan också fylla i formuläret så kontaktar vi dig.
Vi ser fram emot att få skräddarsy ett samarbetsförslag utifrån dina önskemål.

Kontakt

Ni kan också kontakta vårt kontor:
Telefon: 0662-461 00
E-post: info@starofhope.org

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org