10 november 2011
Star of Hope / Hoppets Stjärna delar ut mat till svältdrabbade på Afrikas horn

Idag torsdag påbörjades Star of Hope / Hoppets Stjärnas andra matutdelning bland svältdrabbade på Afrikas horn. Paket med ris, bönor, majs och matolja delas ut i byarna Loitani och Keiro, som ligger i Turkanadistriktet i nordvästra Kenya. 

Vår första prioritet är att nå de människor som just svälter. Under vistelsen i området kommer vi också att prata med lokala ledare om framtida långsiktiga insatser, som borrning av brunnar. Den utbredda torkan är en av huvudorsakerna till att människor just nu svälter. Star of Hope / Hoppets Stjärna genomförde en första hjälpinsats i Turkanadistriktet tidigare i höst. Vi var då en av väldigt få aktörer som fanns i området, där närmare en miljon människor svälter just nu. 

Vi återkommer med mer information om insatsen under de närmaste dagarna

HJÄLP OSS RÄDDA LIV PÅ AFRIKAS HORN – GE EN GÅVA HÄR! 

 

Svältkatastrofen på Afrikas horn: 

Enligt FN:s World Food Programme är den pågående svältkatastrofen i Kenya landets värsta på över 60 år. Akut behövs mat tilldrabbade men det behövs också projekt för en hållbar utveckling av området som kan säkerställa en tryggad livsmedelsförsörjning.

Turkanadistriket: 

I Turkanadistriktet i nordvästra Kenya bor närmare 1 miljon människor, 70% av dem är i akut behov av hjälp. Jorden där de bor duger inte för odling, i generationer har de istället levt på boskap som de föder upp och säljer. Den långa torkan har lett till att boskapen dött, nu finns varken boskap eller pengar att köpa mat för.