Mina sidor

24 februari 2011
Star of Hope / Hoppets Stjärna bygger en förskola i São Vicente, Brasilien

I staden São Vicente, som ligger längs kusten av São Paulo, Brasilien är byggnationen av Star of Hope / Hoppets Stjärnas största förskola i full gång. Förskolan som kommer att heta Ingrid efter den testamentator som gett grundplåt till bygget, kommer att ha plats för 500 barn i åldern 0-6 år. Intill bygger man även en fotbollsskola med två fotbollsplaner för ytterligare 600 barn i åldrarna 7-14 år.
Klicka på länken för att se filmen om förskolan i São Vicente.
Målet med förskolan är att barnen ska få de förskolekunskaper de behöver för att klara grundskolan. Vi vill också ge dem en bra start i livet. Barnen kommer från mycket fattiga förhållanden, ofta från miljöer präglade av våld och brottslighet. Det är de första fem åren som formar oss för resten av livet. Det är därför viktigt att tidigt ge barn kärlek, omsorg, näringsrik mat och hälsovård så att de kan utvecklas till människor med möjligheten att påverka sin livssituation. Tack vare förskolan kan barn i São Vicente få helt nya framtidsmöjligheter.
Förskolan drivs enligt en helt ny modell; Star of Hope / Hoppets Stjärna äger och ansvarar för byggnaden, väljer och anställer personal, ansvarar för deras vidareutbildning och för driften av förskolan, kommunen betalar å sin sida en summa per barn, pengar som kan användas till lärarlöner och mat.
Här kan du läsa mer om förskolan och se ritningar på hur skolan kommer att se ut. OBS texten är på engelska!
Du kan vara med och stötta detta enormt viktiga arbete.
Bli fadder idag eller ge en gåva till förskolan här.
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.