Mina sidor

5 februari 2010
Hopp – trots allt

Några av barnen i Hesse nedanför sin raserade skola
Under tisdagskvällen 12 januari 2010 svensk tid drabbades Haiti av den värsta jordbävningen på över 200 år. Hundratusentals hus har förstörts, över 200 000 människor tros ha omkommit och närmare 300 000 har skadats. Omkring 3 miljoner av Haitis nio miljoner stora befolkning beräknas ha drabbats av katastrofen.
Det är en oerhört mörk bild som målas upp framför oss, ändå vill vi som organisation tala om Hopp för Haiti, för det finns goda orsaker att tro på Haitis återhämtning och framtid. Den viktigaste är den egna befolkningen, som nu väntar på att få resurserna som behövs för att kunna bygga upp sina liv och samhällen igen. Gång på gång har de visat att de inte är några passiva biståndsmottagare, utan luttrade överlevare som inte vill något hellre än att återerövra sina liv och bygga upp sina samhällen igen.
Allt de behöver är resurser…
…resurser som du och jag kan ge
Hoppets Stjärna kommer att arbeta utifrån detta fyrapunktersprogram:
1. Tillbaka till skolan; vi måste få igång alla våra skolor så snart som möjligt
2. Återuppbygga och reparera skolor och bostäder.
3. Inkomstbringande verksamhet, familjerna på landsbygden behöver komma in i ett normalt liv
4. Rehabilitering och återanpassning till samhället för barn som blivit amputerade.
Hoppets Stjärna – 30 år i Haiti
Skolbarn i Marigot
Hoppets Stjärna har funnits på plats i Haiti sedan 1979. I ett land där närmare 50% av befolkningen är analfabeter har vi arbetat för att ge barn i fattiga byar för- och grundskoleutbildning. Genom att ge barnen grundläggande skolgång, hälsovård och näringsriktig mat är vi med och lägger grunden för att de ska kunna växa upp och utvecklas till friska, utbildade vuxna som kan försörja sig själva och sin familj.
Vi stöder också tre barnhem, och ger stöd till hälsovårdsprojekt, byutvecklingsprojekt, utbyggnad av vattentillgångar och vägar samt utlåningsbanker, där fattiga bönder kan låna verktyg, gödsel, plantor och utsäde. Mycket av det vi byggt upp under 30 års tid finns fortfarande kvar; i form av barn och vuxna som fått en utbildning, kontakter och nätverk, välordnade byorganisationer som gemensamt arbetar för att förbättra sina respektive byar, välutbildade, starka och motiverade medarbetare. – Ingen jordbävning kan slå sönder det.
Vid flera tillfällen har vi också gått in med katastrofbistånd och vi har nått fram med hjälp där andra gett upp; vi har strukturer, nätverk, kontakter och erfarenhet för att nå fram med hjälp i ett land där kaos och anarki råder.
Kort resumé av vad som hänt
12 januari den värsta jordbävningen på 200 år drabbar Haiti.
13 januari vi lyckas efter många försök nå fram, via telefon till vår medarbetare Naomie Beaujour. Hon berättar om kaos och panik.
13 januari sambandscentral upprättas med uppgift att snabbt få en överblick och planera hjälpinsatsen.
14 januari Hoppets Stjärnas Gunnar Hällgren flyger till Haiti, för att tillsammans med våra medarbetare på plats utvärdera vilka behov som finns samt samordna och planera insatsen.
tony-gunnar-naomie
16 januari via Dominikanska Republiken lyckas Gunnar Hällgren, Tony och Larry Boursiquot ta sig in i ett kaotiskt Port-au-Prince för att möta ett trött och uppgivet medarbetarteam.
16 januari katastrofteamet beger sig direkt till stadsdelen Petionville där de bland annat försöker hjälpa Tonys syster som ligger begravd under ett av de många raserade husen. Tyvärr går hennes liv inte att rädda.
16 januari deltar i ett samordningsmöte med alla NGO:s som nu engagerar sig i katastrofarbetet.
17 januari planering och förberedelse för läkarteamet som är på väg. Kontakt tas med flera sjukhus och fältkliniker och nödvändiga tillstånd ordnas. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att få kontakt och information från Hoppets Stjärnas projekt i landet.
18 januari medicinsk utrustning lämnar Sverige för att finnas på plats när läkarteamet anländer.
Nyss behandlad
19 januari läkarteamet lämnar Sverige. Våra medarbetare på Haiti har lyckats få kontakt med nästan samtliga projekt och planerar och arbetar för att få fram akuthjälp till våra drabbade byar och förbereder ett slitsamt återuppbyggnadsarbete.
20 januari ny jordbävning drabbar Haiti.
20 januari Naomie och Jean Marc besöker byarna Dano och Hesse för att utvärdera skador.
20 januari Tony och Gunnar möter läkarteamet i Dominikanska Republiken och återvänder i FN konvoj till Haiti
lakarteam23long
21 januari läkarteamet installerar sig på Haiti Community Hospital och påbörjar omgående sin tjänstgöring.
Skolan i Rigaud
21 januari Naomie och Jean Marc besöker byn Rigaud för att utvärdera skador
22 januari katastrofteamet upprättar ett tillfälligt kontor hemma hos Naomie Beaujour eftersom man funnit stora brister i byggnaden där Hoppets Stjärnas lokala kontor normalt finns. Nya möten tillsammans med samordningsgruppen.
25 januari ytterligare 600 kilo medicinsk utrustning sänds till Haiti.
amerikanska marinen i Dano
26 januari US Marines besöker byn Dano tillsammans med Tony Boursiquot för planering av kommande hjälpsändning.
26 januari läkarteam nummer två lämnar Sverige för en veckas tjänstgöring på Haiti.
27 januari läkarteam nummer ett lämnar Haiti tillsammans med Gunnar Hällgren.
28 januari läkarteam nummer två tas emot på Haiti Community Hospital och påbörjar sitt arbete.
leverans av mat till Dano
28 januari US Marines levererar tillsammans med Hoppets Stjärna katastrofhjälp till byn Dano, den första hjälp som nått fram till byn.
29 januari träff i Port-au-Prince med samtliga ledare för våra projekt på Haiti.
Barnen på barnhemmet har kommit igång med viss skolverksamhet
29 januari vi får rapporter från flera av våra skolor att viss skolverksamhet kommit igång igen, trots raserade skolor.
dano_k_small_long
30 januari utdelning av katastrofhjälp i Dano
1 februari ytterligare medicinskt material skickas till Haiti med Fritidsresor, i lasten finns även flera tält från svenska försvaret som ska användas som tillfälliga skollokaler
2 februari Hoppets Stjärnas verksamhetsledare Lennart Eriksson anländer till ett raserat Haiti för att ta del av planeringen av Hoppets Stjärnas långsiktiga återuppbyggnad i Haiti.
5 februari tält, förstahjälpen väskor och vattenreningsvätska anländer Port-au-Prince.
6 februari 1 av tälten förmedlas till Hopital Communitaire de Frere att användas i eftervården av patienter. Sjukhuset får också del av vattenreningsvätskan från DTI.
rent vatten till barnen i Carrefour
6 februari 2 av Hoppets Stjärnas barnhem får del av vattenreningsvätskan samt instruktioner om hur den ska användas.
8 – 12 februari Första Hjälpen väskor och annan medicinsk utrustning samt vattenreningsvätska distribueras till flera av de byar där Hoppets Stjärna arbetar.
Uppskattat tält från svenska försvaret
9 februari 1 av tälten från svenska försvaret sätts upp på flickhemmet i Carrefour, det kommer att fungera som bostad för några av flickorna tills barnhemmet byggts upp igen.
11 februari utdelning av mat till 400 familjer i Rigaud. Ytterligare en omgång vattenreningsvätska från DTI anländer till Port-au-Prince.
12 – 14 februari planering och budgetarbete inför återuppbyggnad av skolor och barnhem.
15 februari skolan i Rigaud öppnar igen, i ett tält från svenska försvaret samt under presenningar.
Här kommer vi att fylla på efterhand, titta gärna in igen
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.