Mina sidor

Gåvokorg

13 februari 2014
Hjälpens väg till Ormoc
Lasta av lastbild i Filippinerna

I januari berättade vi om de containrar, fullastade med allt från kläder, sängar och sjukhusutrustning till 2 000 kvadratmeter takplåt, som var på väg till Filippinerna. Nu rapporterar Gani Coruna, ansvarig för Star of Hope Philippines, om hur arbetet har fortlöpt sedan dess.
Lasten anlände till hamnen i Cebu den 20 januari, och förberedelserna kring leveransen omgärdades av en idog kamp för att så fort som möjligt ta sig igenom det ökända byråkratiska nålsöga som Filippinernas tullverk utgör. För Gani och hans medarbetare följde en vecka av digert pappersarbete, där de fick ta sig från plats till plats runtom i Cebu i jakt på oräkneliga signaturer från olika statliga institutioner – precis som de hade räknat med. Den 28 januari gav allt slit till slut lön för mödan.
– Då fick vi äntligen tillgång till hjälpsändningen, säger Gani. Nu var nästa utmaning att transportera den från Cebu till Ormoc City. Den 3 februari anlände sändningen slutligen till Ormoc, och dagen efteråt lastades containrarnas innehåll ut.
– Allt bokfördes och sorterades för att vi skulle kunna avgöra vem som skulle ta emot vad, berättar Gani.
Under de här dagarna var en grupp Star of Hope-representanter, med verksamhetschefen Ulrika Kallin i spetsen, på plats för att uppmärksamma skolverksamhetens 25-årsjubileum i Taytay
– och självklart tog de tillfället i akt att även besöka Ormoc. Därmed fick de med egna ögon se allt det hjälpmaterial som tagit sig hela vägen från Sverige till katastrofens Ormoc, där det ännu råder ett skriande behov av utrustning och byggnadsmaterial. – Det var nästan bortom min fattningsförmåga att ta in hur stora skador tyfonen orsakat, säger Ulrika Kallin. När man också får höra folk berätta om sina upplevelser blir det tydligt hur oerhört små och sårbara vi människor är när naturens krafter slår till.
Mitt i denna förödelse kommer Star of Hopes hjälpsändning som ett ljus i mörkret. Gani Coruna är mån om att nå fram med en hälsning till alla givare som har varit med och bidragit:
– Till alla godhjärtade människor, som från andra sidan jorden sträckt ut en hand till medmänniskor i stort behov av hjälp, vill vi skicka vårt allra innerligaste tack!

Bli Stjärnfadder du med eller ge en gåva som gör skillnad.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.