Mina sidor

17 april 2020
Hjälp oss rädda Babadag!

Coronakrisen är en av de mest omfattande utmaningar som vi har ställts inför i modern tid. Även för mig, som har sett mycket nöd i min yrkesroll, blir det ett uppvaknande när krisen kommer så nära inpå. När vardagen plötsligt förändras, och alltifrån sociala sammanhang till matinköp påverkas. Få av oss har erfarenhet av något liknande, och plötsligt står vi handfallna inför en situation som ingen säkert vet hur vi ska hantera. Olika länder angriper problemet på olika sätt, och först i efterhand vet vi vilken strategi som var bäst.

Därför är du en förebild

Som privatpersoner kan vi inte göra mer än att följa de råd som ges och ta extra hänsyn till dem som är extra utsatta. Det vet jag att du klarar utmärkt – för har du tänkt på att du redan innan krisen föregått med gott exempel?
Att ställa upp för de mest utsatta är ju vad du redan gör som givare hos Hoppets Stjärna!
Mitt i detta kaos fortsätter vi att kämpa för våra barn, tillsammans med dig – för den globala krisen drabbar ju även deras länder. Vi har tagit ett ansvar för att de ska få en ärlig chans i livet, och det ansvaret blir inte mindre nu. Vår roll blir tvärtom ännu viktigare.
Nu gör vi allt vi kan för att se till att samtliga projekt kan drivas vidare.

Hotet mot Babadag

Därför riktas månadens insamling till det projekt som står under störst hot just nu:
Resurscentret i den rumänska byn Babadag.
Det här är en by där 80 procent av alla romska barn har upplevt hur en förälder, eller båda, lämnat landet för att tigga utomlands. Vissa av barnen är utan sina föräldrar i detta nu – och det är ett av flera skäl till att vi absolut inte vill överge dem.

Den döende fristaden

Deras stora utsatthet var en direkt orsak till att vi startade ett center i just Babadag 2016. Varje vardag bjuds barn från fattiga romska familjer in till våra lokaler. Där får de läxhjälp och extraundervisning av utbildade pedagoger och ett varmt mål mat varje eftermiddag. Dessutom finns det tid för musikstunder, lek och idrott.
Idag vet vi, svart på vitt, att vi inte får in tillräckliga resurser för att kunna driva projektet vidare.
Det såg mörkt ut redan innan coronakrisen, och nu måste vi agera.

En framtid där skorna räcker till

En nedläggning skulle inte bara drabba själva centret.
Det fungerar som en administrativ knutpunkt för en rad insatser som sker hemma hos barnens familjer. Det handlar om alltifrån utdelning av kläder, skor och julklappar till hjälpinsatser för att främja självhushållning. Bland mycket annat har vi levererat utsäde och byggt ett nytt växthus i byn.
Dessutom har vi organiserat fotbollsturneringar för byns ungdomar och startat en förskolegrupp för barn i behov av extra stöd inför grundskolestarten.

En röst från fältet

Jag, som själv har varit där, vet vilken enorm skillnad vårt arbete gör i Babadag. Och min kollega Gabi Raducanu, som arbetar på plats i Rumänien, säger så här:
”Det är viktigt att poängtera att det här centret ligger i en av de fattigaste byarna i hela EU. Genom projektet får vi barnen att förstå att de är värdefulla! På centret vill vi ge dem känslan av att komma hem; en atmosfär där de får känna att de inte är ensamma i sin utsatthet.”

En framtid där skorna räcker till

Både jag och Gabi kämpar för att dessa barn, denna nya generation, aldrig ska behöva tigga på gatan.
”Det handlar om att ge deras plats på jorden en framtid”, säger hon. ”En framtid där ingen reser utomlands för att tigga, där inga barn lämnas ensamma hemma, där inget barn måste uppfostras av sina äldre syskon i föräldrarnas frånvaro. Där alla kan läsa och skriva, och alla har den utbildning som krävs för att söka jobb. En framtid med leksaker och böcker i varje hem, där inga barn behöver dela på samma par vinterskor.”

Hundratals barn i farozonen

Gabis ord måste tas på allvar. Om vi tvingas lämna byn drabbar det inte bara dagens barn och alla deras familjer. Det drabbar också alla framtida elever, och de familjer som de en dag kommer få.
Men det behöver inte bli så.
Du kan vara med och säkerställa att våra barn får fortsatt stöd.
Hjälp oss att rädda centret i Babadag!
Hoppfulla hälsningar,
Star of Hope Hjälp oss rädda Babadag! underskrift ulrika kallin eriksson
Ulrika Kallin Eriksson, Verksamhetschef för Hoppets Stjärna
FAKTA: Livsvillkoren för Rumäniens romer
Nio av tio romer i Rumänien lever i svår fattigdom. Analfabetismen är 14 gånger högre bland dem än än bland etniska rumäner. Bland pojkarna är det bara 29 procent som går färdigt grundskolan, och bland flickorna är det knappt 18 procent. För dem eskalerar avhoppen när de närmar sig puberteten. Det är en brytpunkt där många tas ur skolan av familjen för att i stället ta ansvar för hushållet och i vissa fall giftas bort några år senare. Det här mönstret vill Hoppets Stjärna få ett stopp på.
 

Jag vill rädda verksamheten i Babadag, jag vill ge en gåva >>

 
Star of Hope Hjälp oss rädda Babadag! DSC 5085 sv webb
Star of Hope Hjälp oss rädda Babadag! DSC 5219 sv webb
Star of Hope Hjälp oss rädda Babadag! DSC 4757sv webb
Star of Hope Hjälp oss rädda Babadag! DSC 4383 webb

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.