Mina sidor

14 juli 2020
Hjälp oss färdigställa Albas skola!

En ny chans för Tobafolkets barn

Dagen är äntligen här, och hela Albas familj är på plats. Där står hennes söner, och hennes livskamrat i 51 år – men själv syns hon inte till. Alba, som kämpat för Tobafolket ända sedan 70-talet, dog nämligen för tre år sedan. Ändå kan vi alla känna hennes närvaro när bandet klipps till Hoppets Stjärnas nya förskola: Jardín Alba.
SAENZ PEÑA, NOVEMBER 2019. Vi befinner oss i norra Argentina, strax utanför den ort som Kent och Alba Johansson flyttade till 1977. Alba, som själv tillhörde landets ursprungsbefolkning, blev under sin livstid en älskad modersgestalt för generationer av Tobaindianer och fortsatte att kämpa för dem ända fram till sin bortgång. Idag har änkemannen Kent lämnat över ansvaret för verksamheten till sonen David, som valt att uppkalla den återinvigda förskolan efter sin mamma. – Jag vill föra vidare Albas passion och kärlek, säger han.
Star of Hope Hjälp oss färdigställa Albas skola! Emelina 1 1
Fadderbarnet Emelina Lillian Rodriguez var en av skolans första elever 1999. Med stöd från oss har hon utbildat sig till tvåspråkig lärare och praktiserar nu på skolan.
Skolbyggnaden byggdes av Hoppets Stjärna redan 1999, men drevs i 20 års tid av kommunen. Först nu får Hoppets Stjärna chansen att förverkliga sina drömmar för den. Allt arbete i Argentina handlar om att bryta utanförskapet för den socialt utsatta minoritetsgruppen Toba, och där får den nya för-skolan en nyckelroll.
– Jardín Alba är den enda förskolan i Saenz Peña som riktar sig till Tobafolkets barn, säger David. De behöver extra hjälp och stöd. 85 procent av barnens föräldrar har inte gått ut grundskolan, och många av dem klarar inte av att hjälpa sina barn med läxorna ens i förskolan. Barnen börjar grundskolan utan att kunna läsa och skriva, och hamnar på efterkäl-ken från dag 1. Vår förskola kan bli en viktig faktor för att bryta den onda cirkeln.
Efter 43 års arbete på plats är Hoppets Stjärna en aktör som både myndigheter och familjer litar på. Våra socialarbetare kan nu äntligen finnas till för barnen såväl hemma som i skolan. Undervisningen genomsyras av den pedagogik som utgjort ett fram-gångsrecept för Hoppets Stjärna i fem världsdelar, och dessutom anlitas lärare som talar både spanska och barnens modersmål Qom. På plats finns också speciallärare som ser varje barns behov och vad de behöver extra hjälp med. Förskolans rektor, läraren och psykologen Norma Portillo, hade arbetat ideellt för Hoppets Stjärna i många år när hon fick erbju-dandet att axla ansvaret för skolan.
– Att jag får jobba här nu är en stor välsignelse, säger hon.
Star of Hope Hjälp oss färdigställa Albas skola! Kids 1
Det finns bara ett problem: Innan kommunen lämnade över lokalerna tog de med sig allt av värde. Till och med lampor och takfläktar monterades ner. Därför är det mycket som saknas inför skolstarten – men vi är hoppfulla om att kunna lösa det tillsammans med dig. Hoppet har följt oss sedan den där invigningsdagen. Det hade regnat under hela ceremonin, som om även himlen sörjde Alba – men i samma ögonblick som bandet klipptes bröt solen fram. Det var precis som om Alba i det ögonblicket såg ner på oss och log.
 

Var med och gör barnens förskola till ett paradis! >>

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.