15 juli 2019
Hjälp Haitis land att läka!

Varje morgon vaknar jag omgiven av skog. Den är det första som möter ögat när jag ser ut genom mitt sovrumsfönster här i Kärrsjö. Jag har alltid tyckt om skogen, men nu inser jag att jag samtidigt har tagit den för givet. Det är nog lätt hänt att vi gör det här i Sverige, där skogen täcker två tredjedelar av vårt land – men när vi blickar ut i världen blir det tydligt att vi svenskar är det lyckliga undantaget. Och när vi möter människor som förlorat sin skog, då blir vi påminda om hur viktig den är.
Utan ett enda träd på vår planet skulle både djur och människor få svårt att överleva. Träden är ju en förutsättning för liv; för ren luft och för biologisk mångfald. Ändå skövlas den, och när det pågått alltför länge kan resultatet bli så illa som det vi nu ser i Haiti. Erosion, fler jordskred och svårare stormskador är bara några av problemen. Värst av allt är att det här drabbar samma familjer som redan genomlidit jordbävningar, orkaner och dödliga epidemier. Läget kan se hopplöst ut – men lösningen finns inom räckhåll.
Vi människor kan få all skog som har gått förlorad att återuppstå igen. I bergsbyn Bois Negresse har vi redan börjat.
Varje femkrona du kan avvara blir till ett högt, friskt träd som står i hundratals år.
Med små medel kan vi få det här att hända – så hur skulle vi kunna avstå?
Hjälp Haitis sargade landskap att läka – var med och plantera träd! >>
Star of hope Hjälp Haitis land att läka! underskrift ulrika kallin eriksson
Ulrika Kallin Eriksson, Verksamhetschef