24 maj 2021
Hjälp en mamma och hennes barn!

Att vara förälder är inte så lätt. Det tror jag alla föräldrar kan skriva under på. Kärleken till våra barn är ju oändlig, och därför blir också oron gränslös. Den finns där från första stund. Den försvinner aldrig – och bördan blir ännu tyngre om vi inte har någon att dela den med.
Just nu, runtom i världen, ser vi alltför många ensamma mödrar med blytunga ok på sina axlar. När dagens svenska mammor stressar över uppfostran, skärmtid, skjutsning, läxhjälp och vardagspussel, då våndas mammorna i våra projektländer över det allra mest fundamentala:

Hur ska jag kunna ge min son rent vatten?

Hur ska jag hindra min dotter från att svälta?

En oro av det slaget har jag aldrig känt, och det är jag innerligt tacksam för. Ingen mamma, någonstans, ska behöva bära på den känslan.
Men i vårt arbete möter vi dessa hårt kämpande mammor varje dag. I den bifogade foldern får du också möta dem. Deras barn får kärlek i överflöd, men löper ändå risk att inte ens överleva sin egen barndom.

Under pandemikrisen har vi jobbar hårt, tillsammans med dig, för att förse utsatta familjer med matpaket.

Utan hjälpen från er givare hade de inte klarat sig. Tack vare ert stöd ser vi nu en ljusning vid horisonten – men faran är inte över än. Behoven är fortfarande skriande. Därför rustar vi för en ny utdelning av matpaket, lagom till mors dag.

Hjälp mammorna härda ut tills pandemin är över!

Hjälp en mamma på mors dag>>

Hoppfulla hälsningar,
Star of hope Hjälp en mamma och hennes barn! underskrift ulrika kallin eriksson
Ulrika K Eriksson, Verksamhetschef