Mina sidor

6 februari 2012
Hjälpen till Afrikas horn minskar

Bristen på rent vatten gör att sjukdomar som kolera och diarré sprids

Den internationella hjälpen till svältande människor i tältläger på Afrikas horn minskar. Bristen på rent vatten gör att sjukdomar som kolera och diarré lätt sprider sig. De värst drabbade är barnen.  

Den senaste tidens svåra torka på Afrikas horn har tvingat svältande människor att samlas i stora flyktingläger runt Mogadishu. Nya rapporter berättar att de internationella hjälpinsatserna till lägren minskat. På vissa ställen har hjälpen helt slutat komma. Situationen är mycket allvarlig och det berättas att dödliga sjukdomar som kolera, luftvägsinfektioner, hjärnhinneinflammationer, malaria och mässling redan finns i lägren.

Risken är nu stor att dessa sjukdomar kommer spridas bland de redan fysiskt svaga människorna. Den vanligaste dödsorsaken i lägren är nu diarré, som orsakas av bristen på rent dricksvatten. De värst drabbade är barnen. 

Star of Hope har under hösten delat ut närmare 18 ton mat och rent vatten till svältande på Afrikas horn. 

Tillsammans med dig kan vi göra mer!

Tillsammans borrar vi brunnar som försäkrar att människor alltid har tillgång till vatten, även under torrperioder. Om det finns vatten överlever den livsviktiga boskapen och det går att odla mat. På så vis förhindrar vi att liknande katastrofer inträffar igen. 

Ju fler gåvor vi får in – desto fler brunnar kan vi borra.

GE EN GÅVA  – RÄDDA LIV! 

Star of Hope borrar brunnar som förhindrar att människor drabbas lika hårt i framtiden

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.