1 november 2011
Hjälp till självhjälp genom våra syskolor i Haiti

sykurs_jeanton9_copy

I november startar Hoppets Stjärnas syskolor i byn Jeanton, som ligger på den Haitiska landsbygden. Tack vare syskolorna kan människor i Jeanton lära sig ett nytt yrke och därmed få nya försörjningsmöjligheter. 

Hoppets Stjärna startade sömnadskurserna som ett led i återuppbyggnadsarbetet efter den svåra jordbävningen. Sömnadsutbildningen var från början planerad för ett 30-tal ungdomar, men redan första dagen registrerade sig 39 kvinnor och två män vid skolan i Boyer en halvtimme innan den första lektionen skulle börja. 
Målet med kursen är att deltagarna ska kunna tillverka kläder som är säljbara främst i Haiti men i framtiden även internationellt. Förutom olika sömnadstekniker ingår även kläddesign, mönsterhantering och en grundläggande utbildning i företagsekonomi och bokföring.