Mina sidor

Gåvokorg

17 januari 2019
HIV-epidemi bland våra skolbarn!

Flickorna föddes obotligt sjuka

Esther är bara tolv år, och Martha är bara tio. Ändå har systrarna i Mikindani redan fått en livstidsdom. På ett sjukhus i Mombasa besannades familjens värsta mardröm: Både Esther och Martha var HIV-positiva.
Barnens mamma, Rose, var i chock efter beskedet. Hur kunde hennes döttrar vara drabbade i så unga år? Det borde ju betyda att de blivit smittade redan under graviditeten. Därför fick även Rose testa sig, och snart bekräftades misstankarna: Även hon bar på viruset. Och det, i sin tur, kunde bara betyda en sak.
– Min man gjorde något dumt, konstaterar hon tyst. Han var med en annan kvinna, och blev på så vis smittad. Han smittade mig, och på grund av det föddes våra döttrar med HIV.
Star of Hope HIV-epidemi bland våra skolbarn! hiv 4
Familjen är långt ifrån ensam om sin tragedi. Få länder i världen är lika svårt drabbade av HIV-epidemin som Kenya, och få platser i Kenya är lika svårt drabbade som slummen kring Mombasa. Det är där hela familjen bor, i ett fönster-löst lerskjul med två rum. Här i trakten uppskattas det att varannan person över 15 år bär på viruset. I Hoppets Stjärnas skola, där Esther och Martha går, är minst 120 av de 900 barnen HIV-positiva. Vår verksamhets-chef Gilbert Ochieng befarar att mörkertalet är stort.
– Det ser likadant ut på andra skolor i området, säger han. Vi gör vad vi kan för att hjälpa de barn som är sjuka.
En balanserad diet är jätteviktig för de smittade, men bland slummens fattiga familjer serveras det sällan grönsaker och ibland ingen middag alls. Därför får de HIV-positiva barnen en extra måltid i slutet av varje skoldag, utöver den frukost och lunch som vi serverar till alla våra elever.
– Vi har också personal som ger de här barnen extra stöd, berättar Gilbert.
Det stödet behövs verkligen. Att vara HIV-smittad är fortfarande skambelagt, och ju äldre barnen blir, desto mer skvallras det på skolgården. Esther har tagit sin diagnos väldigt hårt, och Rose märker hur hennes dotter försvinner in i sin egen värld om kvällarna.
– Det är inte lätt, säger Rose. Det här är inget vi pratar om hemma egentligen. Vi försöker leva. Men en gång i månaden åker jag till sjukhuset och hämtar medicin åt oss. Där på sjukhuset ser jag andra mammor från grannskapet som också hämtar medicin, men vi pratar aldrig. Vi försöker glömma, äta pillren och kämpa på.
Star of Hope HIV-epidemi bland våra skolbarn! 201809 KE Mikindani Akinyi Family 0042
Rose och hennes barn fortsätter kämpa. Döttrarna har inte låtit sjukdomen hindra dem från att försöka gå klart skolan.
– Jag vill verkligen läsa vidare! säger Martha. Jag vill skaffa mig ett jobb, kanske som mattelärare. Då kan jag hjälpa min familj när jag blir stor.
– Sjukdomen ska inte få stoppa oss, säger Rose bestämt. Så länge vi får hjälp från Hoppets Stjärna finns det hopp för framtiden.

INGET BARN FÖRTJÄNAR DET HÄR

Esther och Martha är bara två av minst 120 HIV-smittade barn på Hoppets Stjärnas skolor i Mikindani. Dessa barn är helt oskyldiga till det som drabbat dem, men kommer ändå att tvingas kämpa mot viruset så länge de lever.
DET HÄR ÄR VAD DE BEHÖVER:

  • Ett extra mål mat varje dag för att motverka viktnedgång
  • Frukt, grönsaker och vitaminer för att stärka immunförsvaret
  • Hjälp att betala sjukvårdsräkningar när viruset orsakar infektioner

LÅT INTE VIRUSET FÖRSTÖRA DERAS LIV.
SNÄLLA, HJÄLP OSS ATT GE DEM ETT VÄRDIGT LIV MED HIV – GE EN GÅVA! >>

Star of Hope HIV-epidemi bland våra skolbarn! 201809 KE Mikindani Akinyi Family 0028

Fakta: HIV och AIDS

HIV är ett virus som över tid försvagar immunsystemet. Vanliga symptom på kronisk HIV-infektion är trötthet, nattliga svettningar, bältros, mjälleksem i ansiktet och svamp i munnen. Aids är ett sjukdomstillstånd som inträffar när immunförsvaret är så försvagat av en HIV-infektion att du drabbas av andra sjukdomar. Antalet aids-relaterade dödsfall i världen har minskat sedan 2010, men inte bland ungdomar. 2017 avled 130 000 personer under 19 år av aids och 430 000 blev smittade. Kenya är drabbat av den fjärde största HIV-epidemin i världen. I slummen kring Mombasa, där Hoppets Stjärna driver två skolor, gör vissa undersökningar gällande att 75% av de boende bär på HIV-viruset.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.