27 mars 2020
Hemstudier i svåra tider
Alla skolor i våra projektländer är stängda under den rådande situationen. Dock försöker många av våra dedikerade lärare jobba på med hemstudier för barnen, till exempel vår förskolelärare Katharina i filippinska Taytay.
Hon ger barnen läs- och skrivuppgifter via textmeddelanden till barnens föräldrar och barnen kämpar på hemma. Här ser vi Althea, 5 år, som går sista året i förskolan och ser fram mot ”riktiga” skolan nästa läsår.