7 maj 2020
Hemskolning i Lettland

Alla skolor i Lettland stängdes i mars på grund av Covid-19. Alla de barn som får stöd via Hoppets Stjärna stannar hemma sedan dess. Studierna genomförs på avstånd, vilket är en nyhet för många lettiska specialskolor, framför allt på landsbygden. Familjer saknar IT-erfarenhet för att hjälpa barn att lära sig på distans. I specialundervisning för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar är processen för distansinlärning mycket ineffektiv.
Våra fadderbarn var inte redo för distansundervisning, för det hade aldrig praktiserats i Lettland förut. Det är inte bara en stor utmaning för barnen utan också för föräldrar och lärare. Och en del barn har svårt att acceptera att de inte får gå till skolan eller lekparken som de är vana vid.
Isoleringen påverkar i hög grad barnets psykologiska tillstånd, barnen måste slutföra skolterminen på distans. Det kommer förhoppningsvis att vara möjligt att återuppta skolarbetet ordentligt då den nya terminen börjar den 1 september.
Men lärarna, föräldrar och barnen försöker lösa det så gott de kan. Här följer bilder på olika läxor och hemaktiviteter. Tack till alla som stöttar arbetet i Lettland.
Star of hope Hemskolning i Lettland Zalite 1 1
Star of hope Hemskolning i Lettland Zalite 5 1
Star of hope Hemskolning i Lettland Zalite 2 1
Star of hope Hemskolning i Lettland Zalite 4 1
Star of hope Hemskolning i Lettland Zalite 7
Star of hope Hemskolning i Lettland Zalite 5 1