Mina sidor

7 maj 2020
Hemskolning i Lettland

Alla skolor i Lettland stängdes i mars på grund av Covid-19. Alla de barn som får stöd via Hoppets Stjärna stannar hemma sedan dess. Studierna genomförs på avstånd, vilket är en nyhet för många lettiska specialskolor, framför allt på landsbygden. Familjer saknar IT-erfarenhet för att hjälpa barn att lära sig på distans. I specialundervisning för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar är processen för distansinlärning mycket ineffektiv.
Våra fadderbarn var inte redo för distansundervisning, för det hade aldrig praktiserats i Lettland förut. Det är inte bara en stor utmaning för barnen utan också för föräldrar och lärare. Och en del barn har svårt att acceptera att de inte får gå till skolan eller lekparken som de är vana vid.
Isoleringen påverkar i hög grad barnets psykologiska tillstånd, barnen måste slutföra skolterminen på distans. Det kommer förhoppningsvis att vara möjligt att återuppta skolarbetet ordentligt då den nya terminen börjar den 1 september.
Men lärarna, föräldrar och barnen försöker lösa det så gott de kan. Här följer bilder på olika läxor och hemaktiviteter. Tack till alla som stöttar arbetet i Lettland.
Star of Hope Hemskolning i Lettland Zalite 1 1
Star of Hope Hemskolning i Lettland Zalite 5 1
Star of Hope Hemskolning i Lettland Zalite 2 1
Star of Hope Hemskolning i Lettland Zalite 4 1
Star of Hope Hemskolning i Lettland Zalite 7
Star of Hope Hemskolning i Lettland Zalite 5 1
 
 
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.