12 juni 2020
Hemskolning Ghana

De hårda restriktionerna på grund av coronapandemin lättades något nyligen i Ghana. Skolorna är fortfarande stängda, men våra duktiga och engagerade lärare har börjat lära ut utanför skolorna i större utsträckning. De har besök familjer i de sex byarna vi arbetar, och där har de genomfört lektioner i smågrupper och delat ut läxor till barnen.
Star of hope Hemskolning Ghana Home 2
Star of hope Hemskolning Ghana Home 7 1
Star of hope Hemskolning Ghana Home 4
Star of hope Hemskolning Ghana Home 9
Star of hope Hemskolning Ghana Home 6
Star of hope Hemskolning Ghana Home 3