Mina sidor

23 maj 2022
Hantering av oegentligheter
Hoppets Stjärna strävar efter en process som är enkel och gör det tryggt att anmäla överträdelser kring regelverk, policys eller lagar inom organisationen och verksamheten.

En individ eller grupp som har misstanke om överträdelser och vill anmäla detta kommer givetvis vara anonym. Hoppets Stjärna vill försäkra den som gör anmälan att den kommer att lyftas fram och problemet, om möjligt, lösas. Rapporter gällande misstänka överträdelser mot regelverk, policys eller lagar ska heller inte leda till någon form av diskriminering.

Vid misstanke om överträdelse bör man vända sig till organisationens huvudkontor i Sverige. Detta kan göras via mail: info@starofhope.org eller via telefon på 0662-461 00. Givetvis går det även bra att komma in på kontoret för anmälan.

Mottagare av anmälan kommer att vara verksamhetschefen alternativt styrelseordförande och dessa går också bra att kontakta direkt via möte, mail eller telefon.

Så snart anmälan är gjord kommer en undersökning att göras och mynna ut i hur ärendet ska hanteras. Person eller grupp som gjort anmälan kommer att få återkoppling på hur ärendet mottagits och kommer att hanteras senast 4 veckor efter anmälan gjorts.

Kontakta gärna Hoppets Stjärna för mer information.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.