14 april 2021
Hälsoundersökningar i Ghana

Nyligen genomförde vi hälsokontroller på barnen i våra Ghanaprojekt. Stort tack till alla som gjorde det möjligt genom era generösa gåvor. Barnen var en av de värst drabbade grupperna när alla skolor stängde ner i nästa tio månader under 2020.
Normalt serverar vi frukost och lunch till alla barn, men stängningen av skolorna innebar att de regelbundna måltiderna uteblev. Det ledde till försämrad hälsa och tack vare ert stöd kunde vi nu anordna hälsokontroller.
Efter noggrann planering fick våra sex projektbyar besök av en rullande sjukvårdsbuss. Barnen och personalen testades bland annat för malaria och hepatit B. Samtidigt gjordes allmän hälsoundersökning och en tandkontroll.
Totalt undersöktes 1 000 barn av läkare och tandläkare, och innan undersökningen började anordnades ett informationssamtal för föräldrar och vårdnadshavare.
Barnen mår generellt bra. Ett stort bekymmer för hälsopersonalen var dock barnens tandhälsa – särskilt de som är äldre än fem år som tar hand om sina egna tänder. Rengöring och lagningar av tänder genomfördes på plats, och tandläkarna rekommenderade föräldrarna att se till så att deras barn borstar tänderna ordentligt två gånger dagligen.
Totalt 20 malariafall registrerats, och läkarna ordinerade läkemedel till dem. I kustbyn Moree var de flera barn som var undernärda. Deras föräldrar uppmanades att förbättra barnens kost, samtidigt som vi kan nu hålla koll på dem i skolan.
Ännu en gång, stort tack till alla våra faddrar och gåvogivare som gjorde detta möjligt. Tack vare er har barnen undersökts ordentligt. De har även fått vård, medicin och rekommendationer för en hälsosammare uppväxt.
Nedan en video och bilder från hälsoundersökningarna i Ghana.

Star of hope Hälsoundersökningar i Ghana Ghana Health small 01  Star of hope Hälsoundersökningar i Ghana Ghana Health small 03 Star of hope Hälsoundersökningar i Ghana Ghana Health small 04 Star of hope Hälsoundersökningar i Ghana Ghana Health small 05 Star of hope Hälsoundersökningar i Ghana Ghana Health small 07 Star of hope Hälsoundersökningar i Ghana Ghana Health small 08  Star of hope Hälsoundersökningar i Ghana Ghana Health small 10 Star of hope Hälsoundersökningar i Ghana Ghana Health small 11
Star of hope Hälsoundersökningar i Ghana Ghana Health small 02