Mina sidor

3 januari 2012
Haiti två år efter jordbävningen

Hopp för Haiti. Foto:Dennis Thern

Två år har gått sedan DEN STORA Jordbävningen DRABBADE HAITI

Den 12 januari 2012 var det två år sedan den stora jordbävningskatastrofen drabbade Haiti. Skalvet var det kraftigaste på över 200 år och runt en kvarts miljon människor dog och ännu fler skadades och blev hemlösa. Sedan jordbävningen har Star of Hope bland annat gett akutvård till skadade, delat ut humanitärt stöd i form av mat, vattenrening och mediciner, återuppbyggt och renoverat skolor, ordnat vattensystem och borrat brunnar, gett utsäde till bönder samt anordnat sömnadskurser som ger människor ett yrke och därmed en försörjning.

 Ett stort TACK till alla er som gjort detta möjligt!

 VÅrt Arbete I Haiti fortsätter

Katastrofinsatserna vi genomförde strax efter jordbävnignen har alltmer kunnat ersättas av ett mer långsiktigt arbete, där vi vårt huvudfokus återigen ligger på att ge barn utbildning, mat och hälsovård – insatser som varje dag ger 4000 barn en bra start i livet. 

Senaste återuppbyggda skolan i Haiti finns i Jeanton.

Skolorna

Många av våra skolor totalförstördes under jorbävningen och återuppbyggnaden har tagit tid. Några av våra skolor ligger ute på landsbygden och dit har det varit svårt för maskiner att ta sig. Stora delar av återuppbyggnaden har därför gjorts med människokraft, något som även inneburit att många arbetstillfällen skapats för människorna i våra projektbyar. Den senast färdigbyggda skolan ligger i Jeanton och tas i bruk måndagen den 16 januari när skolterminen startar. 

Alla skolor som Star of Hope bygger i Haiti är givetvis jordbävningssäkra!  

Under hösten 2011 har vi även utrustat våra skolor med exempelvis skolböcker, köksutrustning, bänkar och stolar, bokhyllor, svarta tavlor och matsalsbord.

Lärarutbildningar

Förskolelärare på våra projekt har vidareutbildats under hösten. På schemat fanns barns utveckling, språkutveckling, planering och presentation av lektioner, att använda skapande i förskoleverksamhet samt att organisera sitt klassrum. Utbildningen var ett led i vårt mål att skapa modellförskolor i Haiti, där det inte finns någon läroplan för barn under sex år. Detta vill vi ändra på! Barnens första år i livet är de viktigaste, därför vill vi skapa en skola där alla barn får samma grundförutsättningar och möjligheter att utvecklas till individer som kan göra självständiga val och påverka sin egen livssituation.

Vi har startat två syskolor som ger utbildning och därmed en möjlighet till egen försörjning

Sömnadsutbildning
I Boyer startades den första syskolan efter jordbävningen. Nu har ytterligare en syskola i Jeanton öppnats där 45 elever får en utbildning. Efter avslutad kurs i juni kommer de att kunna starta eget eller börja arbeta hos någon annan. En symaskin som fungerar både med och utan ström får de ta med sig.
– Jag är så stolt över mina elever på sömnadsutbildningen. De är otroligt uppmärksamma och engagerade. Jag har en känsla av att de kommer klara sig bra i framtiden.
Så säger Myrtha Dor, initiativtagare och ansvarig för sömnadsutbildningen i byarna.

emmanuella_4

Fyraåriga Emmanuella har börjat förskolan

Den då tvååriga Emmanuella Pierre hittades strax efter jordbävningen ensam på en gata i Rigaud. Hon var smutsig och bar alla tecken på undernäring, som missfärgat hår, tunna armar och ben och en mage som svullnat till en liten ballong. Men kanske värst av allt: Emmanuella var fullkomligt ensam.

Emmanuella är ett av de barn som fått hjälp efter jordbävningen. Hon hittades av sjubarnmamman Francoise, undersöktes av Star of Hopes läkare och fick vård. Genom Star of Hope fick Emmanuella en fadder och under hösten 2011 kunde hon börja förskolan. Lite blyg och tystlåten kanske, men omhändertagen, älskad och vid liv.
Ge barn som Emmanuella en bra start i livet – Bli barnfadder idag!

Sedan jordbävningskatastrofen har Hoppets Stjärna borrat brunnar, delat ut vattenrening och lärt barnen hur man bygger en tippytap. Allt för att minska risken för sjukdomsspridning och säkerställa att barnen alltid har nära till rent vatten

Brunnar, vattenrening och tippy taps

Under hösten 2011 beräknades att över 500 000 människor insjuknat i kolera och runt 7000 har avlidit. Barnen på våra projekt har klarat sig bra, trots att ett av våra projekt ligger nära en hårt drabbat område. En orsak till varför inte fler insjuknat är att barnen fått renat vatten att dricka och fått grundläggande kunskaper i hur man ska sköta sin hygien. De har även fått lära sig hur man bygger tippy taps – en enkel konstruktion som minskar risken för sjukdomsspridning och även sparar på mängden vatten som används vid handtvätt.

Star of Hope har också borrat brunnar i anslutning till vårt skolprojekt i Jeanton och Boyer, samt anordnat en vattenreservoar i Boyer. Det rena vattnet hjälper barnen på våra projekt att hålla sig friska och rena, samt ger dem mer tid till att leka eller göra läxor. Tid som annars använts åt att gå långa sträckor för att hämta vatten.

habiliteringscentrum byggs i anslutning till sjukhuset HCH i Port au Prince. Här ska amputerade få hjälp med proteser, träning och stöd.

Habiliteringscentrum för amputerade

Sammanlagt beräknas runt 4000 människor ha förlorat en eller flera armar och ben i jordbäningen. Detta i ett land där det är svårt nog att försörja sig själv och eventuella familjemedlemmar även utan fysiska skador.Som ett led i återuppbyggnadsprocessen har Star of Hope, i samarbete med Erikshjälpen, Pingstkyrkan i LInköping och Livets Ord påbörjat bygget av ett habiliteringscentrum där skadade människor kommer få hjälp med proteser, läkarvård och den träning och stöd som behövs för att de ska kunna leva ett normalt liv igen. Habiliteringscentrumet byggs i anslutning till HCH, sjukhuset där vårt läkarteam behandlade skadade människor strax efter jordbävningen och beräknas stå färdigt i mars 2012. 

Ge HAITIS Barn en BRA START I LIVET! 

Omvärldens intresse för Haiti försvann för längesedan, men behovet av hjälp är fortfarande stort. Ännu lever tusentals barn i fattigdom, en fattigdom som förvärrades när de förlorade sina föräldrar, eller när deras familj förlorade sitt arbete och sin inkomst. För att kunna återuppbygga Haiti måste vi börja från grunden – vi måste ge barnen i landet en bra start i livet. På våra skolor lär de sig att läsa och skriva, de får näringsriktig mat som förhindrar svält och undernäring, de får omsorg och grundläggande hälsovård. Skolorna erbjuder också en trygg plats att vara på, där de får tid att leka och prata med vuxna som har tid för dem i deras tuffa vardag. Det är ett arbete som förändrar liv och ger nya framtidsutsikter där det behövs som mest. 

GE BARN EN BRA START I LIVET- BLI BARNFADDER IDAG!

GE EN GÅVA TILL VÅRT ARBETE I HAITI 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.