Mina sidor

3 december 2012
Haiti: Koleran fortsätter

Foto: Dennis Thern

Haitis regering har bett det internationella samfundet om 2 miljarder amerikanska dollar för att bekämpa det kolerautbrott som fortfarande härjar i landet. Koleran kom till Haiti via FN-soldater från Nepal 2010, och 7 500 människor har omkommit av kolera. Det är fler än de som dog i de oroligheter som gjorde att FN-soldaterna kom till Haiti.

334 000 människor drabbades av kolera i Haiti förra året, fler än övriga världen tillsammans.

Haiti har lagt en tioårsplan för att avsevärt förbättra sanitets- och vattenfrågor, och på sätt höja levnadsstandarden för hela befolkningen.

Star of Hope har länge kämpat med dessa frågor. Vi har byggt olika typer av vattensystem i de projekt där vi arbetar för att garantera säkert dricksvatten för byborna och skolbarnen. Dock behöver det grävas fler brunnar och byggas andra vattensystem för att säkerställa rent vatten för fler människor och på sätt minska problemen med sjukdomar och död.

Klicka här för att se hur ni kan hjälpa till.

Foto: Dennis Thern

foto: Dennis Thern

Foto: Dennis Thern

 Text och foto: Dennis Thern

Bli Stjärnfadder du med eller ge en gåva som gör skillnad.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.