Mina sidor

8 januari 2020
Haiti – 10 år efter jordbävningen

Den 12 januari 2010, klockan 16.53, drabbades Haiti av den enorma jordbävningskatastrofen. Runt en kvarts miljon människor omkom och ännu fler skadades, förlorade anhöriga, sina hem och försörjningsmöjligheter.
Flera av Hoppets Stjärnas skolor förstördes helt eller delvis. Hoppets Stjärna agerade direkt och flög ner läkarteam vilka gav akutvård till skadade. Efter det har vi delat ut humanitärt stöd i form av mat, vattenrening och mediciner. Vi har återuppbyggt och renoverat skolor, ordnat vattensystem och borrat brunnar, gett utsäde till bönder, delat ut boskap samt anordnat sömnadskurser som ger människor ett yrke och därmed möjlighet till försörjning. Nedan punktar vi upp de flesta sakerna som Hoppets Stjärna har gjort tack vare generösa gåvor från faddrar, gåvogivare, företag, kyrkor, Radiohjälpen, Human Bridge och organisationer. Utan er hade det inte varit möjligt.
 
Omedelbar katastrofhjälp
Flera svenska läkarkirurgilag åkte till Haiti och arbetade på ett lokalt sjukhus för att utföra livräddande operationer. Senare levererades en del sjukhusutrustning till sjukhuset.
Andra läkarbesök
En svensk läkare och sjuksköterska besökte flera projekt i mars 2010 för att undersöka barnen i projekten. De besökte bland annat Dano, Rigaud, Jeanton.
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 1
 

Hopp för Haiti

I februari 2010 arrangerar Hoppets Stjärna och Haitikommittén insamlingskonserten ”Hopp för Haiti” tillsammans med Carola Häggkvist. Inför konserten besöker Carola Haiti tillsammans med Hoppets Stjärnas Lennart Eriksson under stor mediauppmärksamhet. När konserten genomförs i slutet av månaden så uppträder även artister som Sarah Dawn Finer, LaGaylia Frazier, Benjamin Ingrosso, Samuel Ljungblahd och Gabriel Forss. Även biståndsministern Gunilla Carlsson närvarar.

Efter den framgångsrika konserten besöker LaGaylia flera av våra projekt i mars där hon även uppträder. Samuel genomför de kommande åren flera lyckosamma insamlingar till flera olika projekt i landet.
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen carola small 1
Star teams

Flera så kallade Star Team från USA och Sverige besökte Haiti efter jordbävningen och hjälpte till att renovera några skolor och att ge stöd till befolkningen.

För alla skolor
– Kontinuerligt stöd till skolorna och lunchprogram som börjar bara några veckor efter jordbävningen.
– Skolmaterial till alla barn under varje skolår.
– Vidareutbildningsprogram för lärarna vid flera tillfällen.
– Kontinuerligt boskapsprogram (sedan 2009) – getter, kycklingar, kor, får.
– Vattenrening efter jordbävningen som sedan efter kolerautbrottet oktober 2010 intensifierades.

 
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 4
Hesse
Huvudsponsor för återuppbyggnad: Tidningen Land och dess läsare
Skolan i Hesse totalförstördes.
En tillfällig skola byggdes för att kunna fortsätta undervisningen i mer än ett år.
Ny mark köptes och en helt ny skola har byggts upp – inklusive kök, matsal, bibliotek.
Vattentank / vattenledning för skolan med handtvättningsstation.
Tre stycken vattenbrunnar har grävts och rörledning har dragits i byn.
En sömmerskeutbildning genomfördes 2011.
Solpaneler har installerats.
Datorrum har installerats.
Möbler till klassrum har tillverkats.
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 10
***
Bois Negresse
En helt ny skola har byggts på en ny mer lättillgänglig plats. Skolan inkluderar kök, matsal, och bibliotek.
Alla klassrum har fått möbler.
En lekpark har byggts, och skolan har även en fotbollsplan.
En stor vattentank har byggts upp och det finns en handtvättsstation.
Ett försök att gräva en vattenbrunn har gjorts, men inget vatten har hittats.
Solceller med lampor har satts upp i skolan och tre stycken i byn .
Träd har planterats i omgångar i närliggande skog.
Utdelning av utsäde till familjer (Hoppets Stjärna Finland)
 
***
Jeanton
En ny förskolebyggnad med tre klassrum.
En ny grundskolebyggnad med fem klassrum.
Renovering av äldre skolbyggnad.
Alla klassrum har fått möbler.
Nytt kök och matsal har byggts. Plus ett bibliotek.
Ny lekpark och en liten fotbollsplan har byggts.
En vattenbrunn har grävts inne på skolan med en handtvättsstation.
Två vattenbrunnar har grävts i byn.
Solceller har satts upp på skolans tak som ger el till skolan.
Ett datorrum har inrättats.
En sömmerskeutbildning har genomförts.
För att kunna bygga skola så har mer lans köpts.
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 5
***
Dano
Huvudpartner – Söderberg & Partners
En skolbyggnad förstördes helt, den andra skadades vid jordbävningen.
Amerikanska armén flog in förnödenheter.
En helt nyskolbyggnad med kök, matsal, och bibliotek byggdes upp.
Den andra byggnaden renoverades.
Möbler till matsal och alla klassrum har tillverkats.
En ny lekpark har byggts.
En sportplan för basket och fotboll har byggts på skolgården.
En stor fotbollsplan har byggts i byn.
Skolan har fått ett datorrum.
En vattenbrunn har grävts på skolgården.
En vattenkiosk har byggts vid skolan.
En vattenbrunn har grävts vid fotbollsplanen i byn.
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 8
***
Boyer
Flera skolbyggnader har byggts och de andra har renoverats. Totalt har skolan 14 klassrum nu. Nytt kök och skolan har fått nya möbler.
Ett datorrum har installerats.
En vattencistern med plats för 144 000 liter vatten har byggts.
Nya toaletter och en handtvättningsstation har byggt.
En sömmerskeutbildning har genomförts.
En vattenbrunn har grävts men den har torkat.
En ny bit mark intill skolan har köpts men har inte utvecklats.
 
***
Rigaud
Huvudbyggnaden skadades, barnen fick sitta i temporär skolbyggnad under flera terminer.
Ny mark köptes in och nya skolbyggnader byggdes.
Skolan har fått nytt kök, matsal, och bibliotek. Och klassrummen har fått nya bänkar och stolar.
En sömmerskeutbildning har genomförts.
Skolan har fått en lekpark.
En vattenkiosk har byggts med ett ordentligt filtreringssystem.
Ett datorrum har installerats.
En ny vattenbrunn har grävts och handtvättningsstation har installerats.
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 7
* * *
Marigot
En renovering av huvudbyggnaden har genomförts.
En vattenbrunn i byn har grävts.
Nya möbler till klassrummen har tillverkats.
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 13
* * *
Barnhemmet i Carrefour
Renovering av huvudbyggnad och utbyggnad.
Nya sängar och möbler till rummen och matsalen.
En vattenreningsmaskin köptes in.
En flytt av barnhemmet till ny plats i samarbete med New Hope (från USA).
Byggnation av nya byggnader, vattenbrunn har grävts och el har installerats.
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 2
* * *
Orkanen Matthew
I oktober 2016 drabbades Haiti av den kraftiga orkanen Matthew utplånade stora delar av södra delen av landet och de flesta av våra projekt drabbades mer eller mindre. Nedan listas aktiviteter efter orkanen.
Alla barnen på alla våra sju skolor fick matpaket och nytt skolmaterial i omgångar. Dessutom gjorde vi insatser i andra drabbade områden:
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 15
Debouchette
3 gånger fick byborna matpaket.
2 gånger fick skolbarn i byn skolmaterial.
 
Roche Jaboin
3 gånger fick byborna matpaket.
2 gånger fick skolbarn i byn skolmaterial.
Fiskeprojekt: Tre båtar, två motorbåtar plus utrustning och utbildning byn fiskare som förlorade sina båtar under orkanen.
La Vallee
1 gång fick byborna matpaket.
1 gång  fick skolbarn i byn skolmaterial.
En vattenbrunn har grävts och ett vattenpumpsystem har satts upp som drivs via solceller.
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 3
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 14
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 12
Star of Hope Haiti - 10 år efter jordbävningen Haiti 10år 9
En video som gjordes i samband med Lennart Eriksson besök i Haiti några veckor efter jordbävningskatastrofen 2010:

 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.