Mina sidor

10 oktober 2011
Grillfest till förmån för våra fadderbarn på Trinidad

Under söndagen spreds grilldoften runt vår ena skola i Trinidad när engagerade medlemmar från en närliggande kyrka, tillsammans med Star of Hopes personal, anordnade en stor grillfest. Syftet var att samla in pengar till Star of Hopes skolor i Trinidad, som ligger i fattiga slumområden.

 Vår personal berättar att stämningen var hög och att många som bor i området kom för att äta och bidra med vad de har till barnens skola. 

Grundskolan i Trinidad är på papperet tillgänglig för alla, då den är både gratis och obligatorisk. Verkligheten är dock en annan då det krävs av barnen ska ha gått på förskola innan de får börja grundskolan, och där lärt sig grundläggande kunskaper.

Tack vare Star of Hope förskolor får barn från fattiga områden de kunskaper som krävs för att de ska komma in på grundskolan och få en utbildning. På så vis ger vi barn i Trinidad en bra start i livet!

STÖTTA VÅRT ARBETE DÄR DET BEHÖVS BÄST  – BLI STJÄRNFADDER!

 

Grillfestarrangörer samlade in pengar till Star of Hopes fadderbarn på Trinidad

Star of Hope, föräldrar och kyrka anordnade grillfest för att samla in pengar till fadderbarnen på Trinidad

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.