Mina sidor

28 maj 2024
Gomoa Dominase i Ghana

Gomoa Dominase

Startår: 1988
Elever: 266
Personal: 9

Närmast huvudstaden Accra återfinns vår största skola i Ghana. En mur ramar in skolgården och skyddar barnen från bilvägen intill. Skolbyggnaden renoverades och byggdes ut 2019. Nu har den ett lärarrum, fyra klassrum och ett tv-utrustat lekrum som också används i undervisningen. Kontrasten är stor mellan förskolans målade betongväggar och den intilliggande kommunala grundskolans spruckna lerfasad.

Senaste årens utvecklingssatsningar i Gomoa Dominase:

Nytt kök i oktober, 2017
Utbyggnad av befintlig skolbyggnad i januari, 2019
Nytt lekrum i februari, 2019
Skolrenovering i februari, 2019

Mer information om Hoppets Stjärnas arbete i Ghana efter film och bilder.

VIDEO

BILDER

 

Star of Hope Ghana leds av denna kvartett, med Charity som verksamhetschef.

Star of Hope Ghana personal

Hoppets Stjärna i Ghana

För många barn som föds på Ghanas landsbygd väntar en tuff start i livet med små utsikter att gå ut grundskolan och stå på egna ben i vuxen ålder. Sedan 1983 har vi arbetat för att förändra det.

I sex utvalda byar driver vi förskolor som ger utsatta barn de kunskaper som krävs för att de ska kunna börja i grundskolan och klara utbildningen där. På våra skolor får barnen också två näringsriktiga mål mat om dagen, frukost och lunch. Det gör att de har energi nog att fokusera under lektionerna. Barnen får också tillgång till grundläggande hälsovård.

Tillsammans skapar dessa insatser förutsättningar för barn från fattiga miljöer att resa sig och växa upp till friska, välutbildade vuxna som kan försörja sig själva och sina familjer. På så vis är vi med och utvecklar hela samhällen.

 

Stötta Hoppets Stjärnas arbete i Ghana!

Swish: 900 25 36
BG: 900-2536
PG: 90 02 53-6
Märk gåvan ”Ghana”.
Senast uppdaterad: Juni, 2024

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.