Givarguidens diplom för 2018

Hoppets Stjärna kan glädja sig över att vi även i år tilldelats Givarguidens diplom för 2018. Det här diplomet tilldelas endast de organisationer som uppfyllt kriterierna för högsta möjliga betyg.

Givarguiden, som drivs av givarnas ideella intresseorganisation Charity Rating, arbetar aktivt med att vägleda givare så de ska kunna ge till behövande med både hjärta och hjärna. För att varje givare ska kunna ta välgrundade beslut tillhandahåller Givarguiden översiktlig, jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet.

Organisationerna bedöms utifrån sin demokratiska struktur, ekonomiska redovisningar och hur transparenta de är mot givare.
Betygen presenteras sedan enligt ett trafikljussystem, där varje parameter betygssätts med grönt, gult, rött eller grått – och nu har Hoppets Stjärna alltså tilldelats högsta möjliga betyg.
– Vi strävar alltid efter att uppfylla alla de här kraven, säger verksamhetschefen Ulrika Kallin, inte för Givarguidens skull utan för våra givares skull. Bland mycket annat visar diplomet på att vi är en transparent organisation, och det tycker jag är viktigt att vara.

Länk till givarguiden

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org