Mina sidor

15 november 2017
Givarguidens diplom för 2017

Hoppets Stjärna kan glädja sig över att vi även i år tilldelats Givarguidens diplom för 2017. Det här diplomet tilldelas endast de organisationer som uppfyllt kriterierna för högsta möjliga betyg.
Givarguiden, som drivs av givarnas ideella intresseorganisation Charity Rating, arbetar aktivt med att vägleda givare så de ska kunna ge till behövande med både hjärta och hjärna. För att varje givare ska kunna ta välgrundade beslut tillhandahåller Givarguiden översiktlig, jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet.
Organisationerna bedöms utifrån sin demokratiska struktur, ekonomiska redovisningar och hur transparenta de är mot givare.
Betygen presenteras sedan enligt ett trafikljussystem, där varje parameter betygssätts med grönt, gult, rött eller grått – och nu har Hoppets Stjärna alltså tilldelats högsta betyg på alla punkter.
– Vi strävar alltid efter att uppfylla alla de här kraven, säger verksamhetschefen Ulrika Kallin, inte för Givarguidens skull utan för våra givares skull. Bland mycket annat visar diplomet på att vi är en transparent organisation, och det tycker jag är viktigt att vara.
Länk till Givarguiden

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.