12 maj 2015
Ett nödrop från omvärlden
Barn i Haiti äter

Sedan augusti 2014 har den svenska kronan försvagats kraftigt jämfört med den amerikanska dollarn, och det påverkar oss eftersom våra kronor förvandlas till dollar på väg ut till våra biståndsländer. Det här innebär att varje hundralapp vi ger i bistånd räcker till mycket mindre nu. I värsta fall har så mycket som en fjärdedel av den hjälp vi skickar ut gått förlorad på grund av det här.
Nu får vi nödrop från våra verksamheter runtom i världen. Värst drabbat är Haiti där vi varje månad serverar 64 000 måltider på våra skolor. För många barn är det här den enda mat de får, och det gör den livsviktig. Våra skolor har varit fristäder från den hunger som plågar två tredjedelar av landets befolkning. Nu står vi inför hotet att inte längre kunna mätta alla våra barn. 
Därför ber vi dig nu om hjälp. Om alla givare är med och bidrar kan vi lösa krisen!
Varje krona vi satsar på barnen ger mångfalt tillbaka i form av motiverade, driftiga, kreativa och utbildade unga människor som är med och bidrar till samhället. Det är ett arbete som betalar tillbaka både ekonomiskt och socialt. Det är vårt livs investering – en investering i liv.
Vi, tillsammans, behövs för de här barnens framtid.
Ge ett bidrag.
Varje krona gör skillnad!